Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderwijszakenBèta-bachelor studiekiezersPraktische informatieToelatingsprocedure bacheloropleidingen

Met een HBO-propedeuse

Het is mogelijk om met een hbo-propedeuse in te stromen in één van onze bacheloropleidingen. Mits je voldoet aan de nadere vooropleidingseisen. In onderstaande tabel staan de nadere vooropleidingseisen (VWO-niveau) waaraan je moet voldoen. In de meeste gevallen dien je een of meerdere aanvullende tentamens/examens af te leggen om te kunnen aantonen dat je het vak/de vakken op VWO-niveau beheerst.

Daarnaast blijkt uit de praktijk dat voor veel studenten met een hbo-propedeuse de opleiding aan de universiteit vaak (te) moeilijk is. Iedere aanmelding wordt dan ook door de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen zorgvuldig beoordeeld op kennis, inzicht en vaardigheden. Wanneer de kandidaat hierover beschikt is de kans groot dat hij of zij de bacheloropleiding met goed gevolg af zal ronden.

Engelse taalvaardigheid

Indien je tijdens je vooropleiding geen Engelse taalvaardigheid op VWO-niveau hebt gehad, dien je hiervoor een toets af te leggen. Dit kan bij het Talencentrum van de RUG. Voor deze toets geldt dat je per sectie een minimale score van C1 of C2 moet halen, één score B2 is toegestaan. Kijk hier voor de overige certificaten die door ons worden geaccepteerd.

Procedure:
  • Meld je voor 1 mei* aan voor de opleiding via Studielink. Deze aanmelding is een verzoek tot inschrijving.
  • Meld je óók voor 1 mei* aan bij de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen FSE voor de toelatingsprocedure middels het invullen van het ' Admission request '.
  • Binnen maximaal zes weken volgt het besluit van de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen.
  • Eventueel dien je toelatingsexamens af te leggen.
  • Maak uiteindelijk je dossier compleet: stuur per gewone post, uiterlijk 31 augustus, gewaarmerkte kopieën van je diploma('s), cijferlijsten en evt. aanvullende VWO-certificaten: kopieën voorzien van een stempel 'conform origineel' / 'eensluidend afschrift' en een handtekening/paraaf van de onderwijsinstelling naar de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen FSE, T.a.v. Y. van der Weerd, Bernoulliborgh, Nijenborgh 9, 9747 AG Groningen.
  • Voldoe je aan alle nadere vooropleidingseisen en is je dossier compleet, dan ontvang je een beschikking (verklaring van toelating).
  • Voltooi de algemene inschrijfprocedure bacheloropleiding.
Deadline: 1 mei 2019*

De deadline voor aanmelding door het insturen/inleveren van een - zo compleet mogelijk - dossier is 1 mei 2018, per e-mail naar de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen. Alleen dossiers die voor deze datum zijn ontvangen door de toelatingscommissie, worden gegarandeerd in behandeling genomen.
Deze deadline houdt overigens niet in dat je (eventuele) toelatingsexamens voor deze datum moet hebben afgerond, hiervoor heb je de tijd tot en met 31 augustus 2018.
Stuur aanvullende documenten dan wel zo snel mogelijk nadat je ze ontvangen hebt naar de toelatingscommissie.

* Let op! De bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie heeft een numerus fixus. Geïnteresseerde studenten moeten zich vanwege de Numerus-Fixusprocedure vóór 15 januari 2019 aanmelden in Studielink en bij de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen. De toelatingsprocedure staat los van de selectieprocedure. Informatie over de selectieprocedure vind je op de website van Kunstmatige Intelligentie.

Toelatingsexamens

Je kunt toelatingsexamens afleggen bij de Centrale Commissie Voortentamens of bij het Boswell-Bèta Instituut. Daarnaast kun je ook altijd deelnemen aan het staatsexamen. Voor het staatsexamen gelden specifieke regels en een specifieke inschrijftermijn. De inschrijving voor de staatsexamens sluit elk jaar op 31 december. VWO-certificaten van een andere instelling worden niet zonder meer geaccepteerd. Neem contact met de Toelatingscommissie op als je ergens anders een examen wil doen.
Je dient je zelf voor te bereiden op en aan te melden voor deze examens.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen. Zij is te bereiken via telefoonnummer 050-3637361 of via admissions.board.bsc.fse@rug.nl.

Nadere vooropleidingseisen

Bacheloropleiding

Nadere vooropleidingseisen (VWO-niveau)

Biologie

Wiskunde A of B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie

Farmacie

Wiskunde A of B
Natuurkunde
Scheikunde

Life Science and Technology
Scheikunde
(Chemistry)
Scheikundige Technologie
Chemical Engineering

Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde

Informatica
Computing Science
Technische Bedrijfskunde
Industrial Engineering and Management
(Technische) Wiskunde
(Applied) Mathematics

Wiskunde B

Kunstmatige Intelligentie
Artificial Intelligence

Wiskunde A of B; Wiskunde B aanbevolen

(Technische) Natuurkunde
(Applied) Physics
Sterrenkunde
Astronomy

Wiskunde B
Natuurkunde

Laatst gewijzigd:30 oktober 2018 17:26
printView this page in: English