Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkers

Professor Andreas Faludi

Eredoctor in de Planologie
Andreas Faludi
Andreas Faludi

Op 13 juni 2014 heeft professor Andreas Faludi een eredoctoraat op voordracht van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen ontvangen ter ere van het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen. Eredoctoraten worden vergeven aan mensen die uitzonderlijke bijdragen hebben geleverd aan de samenleving, de wetenschap of de politiek.

Faludi

Andreas Faludi (1940, Budapest, Hongarije) studeerde architectuur en stedenbouw aan de Technische Universiteit Wenen. In zijn ‘Engelse’ periode heeft Faludi verschillende lijnen in de planning theorie samengebracht en verbonden met het filosofisch debat rond het kritisch rationalisme. Door zijn acties heeft de discipline planologie een sterk theoretisch fundament weten te ontwikkelen. Na omzwervingen door Europa streek hij neer in Amsterdam, waar hij werd gegrepen door het bijzondere karakter van de Nederlandse planologie. In de jaren 80 en 90 heeft hij het planologisch debat in Nederland over hoe we naar de ruimtelijke inrichting en naar ruimtelijke ontwikkeling kunnen kijken van veel ideeën en voorbeelden voorzien. Vooral heeft hij de invloed van de Nederlandse cultuur op de ruimte en de invloed van de ruimte (de delta Nederland) op de Nederlandse cultuur beschreven. ‘The Dutch love rule and order’ is wellicht zijn meest geciteerde oneliner.

In de jaren negentig heeft Faludi de term 'omgevingsplanning' gelanceerd, waarmee hij een paraplubegrip voorstelde om de verschillende vormen van Nederlandse planning (ruimtelijke ordening, watermanagement, milieuplanning, verkeer en infrastructuurplanning, etc.) te verbinden. Dit begrip heeft de laatste decennia de Nederlandse planologie beheerst. Een bewijs voor zijn invloed is het voorstel van de Rijksoverheid om alle wetgeving rond ruimtelijke planning (meer dan 60 afzonderlijke wetten) samen te voegen in één 'omgevingswet'. Dit voorstel voor één omgevingswet is op dit moment uiterst actueel.

De afgelopen vijftien jaar was Andreas Faludi de grote man achter de analyse van de Europese planologie. Hij is één van de weinige auteurs op dit thema. Zijn impact op de planologie is onmiskenbaar, initiërend en divers. Faludi heeft zichzelf verschillende malen opnieuw gelanceerd, en steeds heeft hij zich als frontrunner en leider van het debat kunnen manifesteren.

Faludi werkte op verschillende Nederlandse universiteiten als hoogleraar Stedenbouwkundig Ontwerpen (Delft, 1974 - 1977), Planologie (Amsterdam, 1977 - 1998) en Ruimtelijke Beleidsstelsels in Europa (Nijmegen 1999 – 2004). In 2009 is hij benoemd tot Erelid van de Association of European Schools of Planning (Aesop). Faludi is emeritus hoogleraar Planologie aan de TU Delft. Tevens heeft hij een eredoctoraat aan het Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Zweden.

Video: Andreas Faludi - Planning Theory

Laatst gewijzigd:04 maart 2019 16:42
printView this page in: English