Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Philosophy Education Programmes

Open colleges

Open colleges zijn er speciaal voor iedereen die graag cursussen wil volgen op academisch niveau. Een open college is in feite een 'aanschuifcollege', dat wil zeggen dat toehoorders aanschuiven bij een college van de reguliere studenten. Een goede leesvaardigheid in de Engelse taal is een vereiste. Aan het eind kunt u eventueel het bijbehorende tentamen afleggen, maar dit is niet verplicht.

Aanbod

Alleen de inleidende colleges van de Faculteit Wijsbegeerte kunt u volgen als open college. De inleidende colleges zijn de zes colleges van de Minor Filosofie en de eerstejaars colleges van de Bachelor Filosofie. In deze colleges worden inleidingen gegeven op een aantal belangrijke onderdelen van de filosofie: ethiek, logica en argumentatieleer, wetenschapsfilosofie en kentheorie, sociale en politieke filosofie en de geschiedenis van de filosofie. Hogerejaars bachelor- of mastercolleges kunnen niet als open college gevolgd worden.

Aanmelding en inschrijving

Aanmelding is gedurende het hele collegejaar mogelijk. Wilt u aan meerdere colleges deelnemen, dan levert u dus meerdere formulieren in. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. U kunt zich tot vier weken voor aanvang van het college aanmelden. Nadat u bent ingeschreven ontvangt u van de afdeling SIA een registratiekaart. Alleen met deze kaart is het toegestaan aan een college deel te nemen. Wij behouden ons het recht voor, om deelname aan een college te weigeren, als er onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn. Meer informatie omtrent de inschrijvingsprocedure vind je hier.

Kosten

U betaalt € 187,- per studiepunt (ECTS), dwz € 935,- voor een vak van 5
ECTS en € 1402,50 voor een vak van 7.5 ECTS.

Eerder een BSA gekregen?

Als u eerder een negatief bindend studieadvies hebt ontvangen voor een bacheloropleiding Filosofie, dan kunt u zich voor de duur van het bindend studieadvies niet voor open colleges aanmelden van het eerste jaar van de bacheloropleiding Filosofie.

E-mail, Progress, Studentportal en bibliotheek

U krijgt een RUG-mailadres met bijbehorend wachtwoord. Hiermee kunt u inloggen in ProgressWWW en op de Studentportal. Om de informatie op de Studentportal te kunnen inzien, dient u zich eerst via ProgressWWW in te tekenen voor het college van uw keuze! Voor de status van uw inschrijving dient u contact op te nemen met de afdeling SIA. Met uw registratiekaart kunt u bij de Universiteitsbibliotheek voor de duur van de collegereeks zonder extra kosten een lenerspas voor alle bibliotheken van de RUG verkrijgen.

Annulering

  • Mocht een college niet doorgaan, dan wordt het inschrijvingsgeld zonder inhouding van administratiekosten gerestitueerd.
  • Bij schriftelijke annulering tot uiterlijk één werkdag vóór het begin van het college wordt het inschrijvingsgeld gerestitueerd onder inhouding van €16 administratiekosten.
  • Bij schriftelijke annulering binnen 8 dagen na aanvang van het college wordt het inschrijvingsgeld gerestitueerd onder inhouding van €16 administratiekosten plus 25% van het inschrijvingsgeld.
  • Als deelname na 8 dagen na aanvang van de collegereeks wordtgestopt, wordt geen restitutie verleend.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de studieadviseur.

Laatst gewijzigd:09 november 2023 12:29