Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEBStudieadviseurs

Inschrijving, geld en andere praktische zaken

Op deze pagina vind je (op alfabetische volgorde) een kleine selectie van 'financiële en praktische' onderwerpen waarover de studieadviseurs vaak vragen krijgen. Je vindt hier verwijzingen naar onderdelen in de Studiegids of naar facultaire, universitaire en overheidsinstanties' die je het beste kunt benaderen voor meer informatie en specifieke vragen.

Raadpleeg vooral ook Deel Algemene Informatie van de Studiegids! Daar is veel informatie over onderstaande thema’s te vinden.

Je kunt ook kijken of de online vraagbaak 'Hoe zit het' van het Studenten Service Centrum antwoord geeft op je vraag. Daar vind je veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden, zoals: Tot wanneer kan ik me inschrijven? Hoe krijg ik een computeraccount? Hoe kan ik een beurs voor een uitwisselingsprogramma aanvragen? Ik ben mijn collegekaart kwijt. Wat moet ik doen? Hoe vraag ik een bestuursbeurs aan? Ik wil me uitschrijven. Wat moet ik doen?

Beurzen & fondsen
  1. Voor bijzondere persoonlijke omstandigheden (topsport, bestuurswerk, ziekte en andere belemmerende privé omstandigheden/overmacht).
    Als je door de persoonlijke omstandigheden studievertraging oploopt, kun je in bepaalde gevallen aanspraak maken op speciale regelingen, fondsen of beurzen. Je kunt daarbij denken aan financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds. Dit fonds keert onder andere ook topsport- en bestuursbeurzen uit. De RUG webpagina's over Studievertraging geven meer informatie.
    'Geldzaken' op de RUG site geeft informatie over algemene financiële zaken, beurzen en waar je terechtkunt voor advies.
  2. V oor studie, stage of onderzoek in het buitenland
    Zie onze pagina over studeren in het buitenland (partners and grants)
    De Nuffic Beursopener is bedoeld voor studenten, onderzoekers en medewerkers die voor studie, stage of onderzoek naar het buitenland willen en voor de bekostiging daarvan beurzen en fondsen zoeken.
Collegegeld en overige studiekosten

Wanneer je studeert krijg je in de eerste plaats te maken met collegegeld en daarnaast ook met kosten voor studieboeken, readers, e.d. Deze kosten worden per jaar vastgesteld in het prijsbeleid van de RUG. Daarbovenop komen kosten voor levensonderhoud, zoals wonen, verzekeringen, eten en drinken, kleding, uitgaan, sport en cultuur. Uitgaven die voor iedereen weer anders kunnen zijn.
'Geldzaken' op de RUG-website geeft een kort overzicht van o.a. studiekosten.

Goedkeuring vakkenpakket Bachelor / Master

Om je Bachelor- of Masterbul te kunnen krijgen, moet je vakkenpakket goedgekeurd zijn. Dit moet je zelf regelen! Je vraagt je goedkeuring aan via ProgRESS WWW. Op het Student Portal vind je meer informatie: goedkeuring bachelorprogramma, goedkeuring masterprogramma.

Studiefinanciering
Studie in- en uitschrijving

University Student Desk

Vak- en tentameninschrijving

(zie Studiegids)

Het is verplicht om via ProgRESS WWW ingeschreven te staan voor vakken en tentamens die je wilt doen. Hier gelden deadlines en regels voor, zie de vak-en tentameninschrijfregeling.

Vrijstelling aanvragen

(zie ook Studiegids)

Als je kunt aantonen dat je de stof/kennis van een bepaald vak beheerst, bijvoorbeeld op basis van een voorafgaande universitaire opleiding, is het mogelijk voor het betreffende vak een vrijstelling aan te vragen. Voorwaarde voor een vrijstelling is dat zowel de inhoud als de omvang (c.q. het aantal studiepunten) van het betreffende vak overeenkomt met een vak of een combinatie van vakken dat/die je met een voldoende hebt afgesloten bij je vorige opleiding(en).
Het aanvragen van een vrijstelling moet altijd worden gedaan door middel van het formulier. Op het formulier staat hoe (verder) te handelen.

N.B.  wanneer je bij onze faculteit al tentamen hebt gedaan voor een bepaald vak, kun je daarvoor niet alsnog een vrijstelling aanvragen. En : indien je een tentamen maakt voor een vak waarvoor je een vrijstelling hebt gekregen, vervalt de vrijstelling!

Voor alle duidelijkheid:
Een vrijstelling wordt op het resultatenoverzicht weergegeven met een VR, en komt overeen met het cijferresultaat 6. De bijbehorende studiepunten tellen gewoon mee voor alle voortgangeisen binnen het studieprogramma dat je volgt bij FEB.

Bekijk en vergelijk: bekijk in Ocasys of de online Studiegidsen de vakomschrijvingen van de vakken in programma dat je bij ons wilt gaan doen. Jij weet wat je al gedaan/gehaald hebt en zo kun je dus alvast een inschatting maken van het aantal vakken waarvoor je een vrijstelling zou kunnen krijgen.

Laatst gewijzigd:25 januari 2018 15:17
printOok beschikbaar in het: English