Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEBToelating en aanmeldingApplication route

Wiskunde zomercursus en toelatingstoets

De FEB zomercursus en toelatingstoets wiskunde zijn bedoeld om aankomend studenten aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde die geen VWO wiskunde A/B hebben gedaan, in staat te stellen aan de toelatingseisen wiskunde te voldoen.

Wanneer je een wiskundetoets hebt gedaan bij een ander instituut, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het Admissions Office. De toets is wellicht niet voldoende voor toelating. De wiskundetoets van het James Boswell Instituut is niet voldoende voor toelating. Hetzelfde geldt voor CCVX certificaten.

Aankomend studenten die een hbo-propedeuse hebben behaald/zullen behalen en alleen wiskunde op HAVO-niveau hebben behaald, zijn voor toelating verplicht de Wiskunde toelatingstoets met een voldoende af te sluiten.

Aankomend Pre-MSc studenten - voor wie het behalen van de toets niet verplicht is - die zich willen voorbereiden op wiskunde in de Pre-MSc, kunnen zich ook voor de cursus en toets aanmelden.

Het is dit jaar nog niet mogelijk om de toets in het buitenland te maken.

Direct naar:

FEB toelatingstoets

Toetsen 2019

 • Donderdag 11 april, 10.00-13.00 uur
  Uiterste aanmelddatum: zondag 7 april 2019
 • Maandag 12 augustus, 12.00-15.00 uur
  Uiterste aanmelddatum:  zondag 4 augustus 2019
 • Kosten: EUR 100

De toets wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden.

De stof voor de toelatingstoets wiskunde omvat o.a.

 • het oplossen van lineaire en kwadratische vergelijkingen en ongelijkheden
 • het oplossen van stelsels van twee of drie lineaire vergelijkingen
 • het oplossen van exponentiële en logaritmische vergelijkingen en ongelijkheden
 • het bepalen van afgeleiden van functies (basisregels, somregel, productregel, quotiëntregel, kettingregel)
 • functie onderzoek (bepalen nulpunten, minima/maxima, buigpunten, grafiek tekenen, domein)

NB: Aspirant-studenten Econometrics and Operations Research maken een uitgebreidere toets.

Voorbereiding op de toets

 • FEB Intensieve zomercursus
 • Onze 'Summercourse Mathematics' op het internet kan je helpen bij de voorbereidingen voor de toelatingstoets. Je vindt de cursus via Student Portal . Gebruik als username: 'gaststudent' en als password: 'hbo'.
  De summercourse: 'EWBMATHSUM: Math Summercourse' staat in de rubriek 'My Courses'.

Oefenstof

Je kunt je voorbereiden op de toets door het volgende boek te bestuderen: 'Essential Mathematics for Economic Analysis', vierde editie (of vijfde), door Knut Sydsaeter en Peter Hammond.

Andere toetsen die voldoen aan de toelatingseis wiskunde

 • Een met goed resultaat afgelegd Colloquium Doctum
 • VWO deelcertificaat Wiskunde A en B. Dit kun je halen via een avondcollege. Het duurt in principe een jaar. In Groningen kun je bijvoorbeeld terecht bij het Noorderpoortcollege of het Alfacollege.
 • Staatsexamen. Op eigen kracht de benodigde stof leren beheersen en vervolgens het examen afleggen.

FEB zomercursus wiskunde

Vóór aanvang van de cursus dien je het bij de Onderwerpen wiskunde en voorbereiding genoemde boek 'Essential Mathematics for Economic Analysis', vierde editie (of vijfde), door Knut Sydsaeter en Peter Hammond aan te schaffen. Hier kun je ook de onderwerpen vinden die behandeld worden. Let op: de cursus is niet gericht op de onderwerpen die specifiek worden getoetst bij aspirant-studenten Econometrics and Operations Research.

De cursus duurt vijf dagen. Elke ochtend en middag begint met een plenair college, waarin de theorie uitgelegd wordt aan de hand van voorbeelden. Vervolgens werk je in kleinere groepen individueel aan het oplossen van probleemstellingen. Een docent is aanwezig voor het beantwoorden van vragen.
Je krijgt op de eerste cursusdag:

 • een syllabus met daarin alle collegeslides met de relevante theorie;
 • een lijst met belangrijke feiten;
 • huiswerkopdrachten;
 • proeftoetsen.

Instructie is in het Engels. Tijdens de werkcolleges kun je ook in het Nederlands vragen stellen.

Het is ook mogelijk alleen de toets te doen. De toets duurt 3 uur en vindt plaats op de eerste maandag na de cursus. De toets wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden.

Zomercursus 2019

 • Maandag 5 augustus tot en met vrijdag 9 augustus, 9.00-18.00 uur
  Uiterste aanmelddatum: zondag 28 juli 2019
 • Intensieve éénweekse cursus
 • Maximum aantal deelnemers: 60
 • Kosten: EUR 475
 • Deelname aan de cursus geeft toegang tot één toets.

Aanmelden en contact


Aanmelden voor Wiskunde Toelatingstoets of Zomercursus

Vragen over de toelatingstoets wiskunde kun je stellen via math.feb@rug.nl.

Voor vragen over het colloquium doctum en toelatingseisen voor programma’s van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde kun je terecht bij het Admissions Office.

Laatst gewijzigd:23 oktober 2018 15:36
printView this page in: English