Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten

Studieadviseurs

Hieronder staan de studieadviseurs van elke opleiding per faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.

Economie en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfskunde

Opleiding Studieadviseur
Economie en bedrijfskunde

Student Support Desk

Gedrags- en maatschappijwetenschappen

Gedrags- en maatschappijwetenschappen

Opleiding Studieadviseur
Psychologie/Psychology (Engels)

Studieadvies Psychologie

Pedagogische wetenschappen, onderwijswetenschappen en AOLB

Studieadvies Pedagogische wetenschappen, onderwijswetenschappen en AOLB

Sociologie

Studieadvies Sociologie

Lerarenopleiding Studieadvies Lerarenopleiding
Research Master

Studieadvies Research master

Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap

Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap

Letteren

Letteren

Opleiding Studieadviseur
Letteren Overzicht studieadviseurs Letteren
Medische wetenschappen

Medische wetenschappen

Opleiding Studieadviseur
Bewegingswetenschappen

Mw. C. (Corien) PLaggenmarsch

Mw. M (Marleen) de Jonge

Geneeskunde

Mw. drs. H.J. (Hilly) Mast
Spreekuur: maandag t/m donderdag

Mw. drs. P. Emaar
Spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag

Dhr. drs. G.R. (Gerard) Terwisscha Van Scheltinga
Spreekuur: maandag en woensdag t/m vrijdag

Student Geneeskunde/Tandheelkunde? Zie de student portal voor meer informatie.

Tandheelkunde

Mw. drs. H.J. (Hilly) Mast
Spreekuur: maandag t/m donderdag

Mw. drs. P. Emaar
Spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag

Dhr. drs. G.R. (Gerard) Terwisscha Van Scheltinga
Spreekuur: maandag en woensdag t/m vrijdag

Student Geneeskunde/Tandheelkunde? Zie de student portal voor meer informatie.

Graduate School of Medical Sciences M.B. van der Veen, Msc
Rechtstgeleerdheid Ruimtelijke wetenschappen

Ruimtelijke Wetenschappen

Opleiding Studieadviseur
Alle opleidingen

Nienke Harteveld, Saskia Enuma & Reinier Schoep

Science and Engineering

Science and Engineering

Opleiding Studieadviseur
Alle opleidingen Studieadviseurs FSE
Wijsbegeerte

Wijsbegeerte

Opleiding Studieadviseur
Alle bacheloropleidingen filosofie Anouk Labberté
Alle masteropleidingen filosofie Janine Weeting
University College Groningen

University College Groningen

Programme

Academic Advisors

Personal Support Advisor

BA/BSc Liberal Arts and Sciences

academicadvisor.ucg rug.nl

Diana te Braake

personalsupportadvisor.ucg rug.nl

Honours College

Honours College

Programma Studieadviseur
Alle opleidingen

De studieadviseur is voorlopig aanwezig, neem bij vragen contact op met honours.advisor rug.nl

Campus Fryslân

Campus Fryslân

Opleiding Studieadviseur
Global Responsibility & Leadership (BSc)

drs. M. (Maaike) Moltzer

Data Sciences & Society (BSc)

Sustainable Entrepreneurship (MSc)

Cultural Geography: Climate Adaptation Governance/
Sustainable Tourism & Society (MSc)

Voice Technology (MSc)

Multilingualism (MA)

H. (Hieke) Hoekstra

Laatst gewijzigd:02 juni 2023 16:24