Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten

Studieadviseurs

Hieronder staan de studieadviseurs van elke opleiding per faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.

Economie en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfskunde

Opleiding Studieadviseur
Economie en bedrijfskunde

Student Support Desk

Gedrags- en maatschappijwetenschappen

Gedrags- en maatschappijwetenschappen

Opleiding Studieadviseur
Psychologie/Psychology (Engels)

Studieadvies Psychologie

Pedagogische wetenschappen, onderwijswetenschappen en AOLB

Studieadvies Pedagogische wetenschappen, onderwijswetenschappen en AOLB

Sociologie

Studieadvies Sociologie

Lerarenopleiding Studieadvies Lerarenopleiding
Research Master

Studieadvies Research master

Religie, Cultuur en Maatschappij

Religie, Cultuur en Maatschappij

Opleiding
Studieadviseur
Alle opleidingen
Letteren

Letteren

Opleiding Studieadviseur
Letteren Overzicht studieadviseurs Letteren
Medische wetenschappen

Medische wetenschappen

Opleiding
Studieadviseur
Bewegingswetenschappen

Mw. C. (Corien) PLaggenmarsch

Mw. M (Marleen) de Jonge

Geneeskunde

Mw. drs. H.J. (Hilly) Mast
Spreekuur: maandag t/m donderdag

Mw. drs. P. Emaar
Spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag

Dhr. drs. G.R. (Gerard) Terwisscha Van Scheltinga
Spreekuur: maandag en woensdag t/m vrijdag

Student Geneeskunde/Tandheelkunde? Zie de student portal voor meer informatie.

Tandheelkunde

Mw. drs. H.J. (Hilly) Mast
Spreekuur: maandag t/m donderdag

Mw. drs. P. Emaar
Spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag

Dhr. drs. G.R. (Gerard) Terwisscha Van Scheltinga
Spreekuur: maandag en woensdag t/m vrijdag

Student Geneeskunde/Tandheelkunde? Zie de student portal voor meer informatie.

Graduate School of Medical Sciences
Rechtstgeleerdheid Ruimtelijke wetenschappen

Ruimtelijke Wetenschappen

Opleiding Studieadviseur
Alle opleidingen

Nienke Harteveld, Saskia Enuma & Reinier Schoep

Science and Engineering

Science and Engineering

Opleiding Studieadviseur
Alle opleidingen Studieadviseurs FSE
Wijsbegeerte

Wijsbegeerte

Opleiding Studieadviseur
Alle bacheloropleidingen filosofie Anouk Labberté
Alle masteropleidingen filosofie Janine Weeting
University College Groningen

University College Groningen

Programme

Academic Advisors

Personal Support Advisor

BA/BSc Liberal Arts and Sciences

academicadvisor.ucg rug.nl

personalsupportadvisor.ucg rug.nl

Honours College

Honours College

Programma
Studieadviseur
Alle opleidingen

Voor vragen over het Honours Programma kun je contact met ons opnemen via honours rug.nl.

Campus Fryslân

Campus Fryslân

Opleiding Studieadviseur
Global Responsibility & Leadership (BSc)

drs. M. (Maaike) Moltzer

Data Sciences & Society (BSc)

Sustainable Entrepreneurship (MSc)

Cultural Geography: Climate Adaptation Governance/
Sustainable Tourism & Society (MSc)

Voice Technology (MSc)

Multilingualism (MA)

H. (Hieke) Hoekstra

Laatst gewijzigd:25 maart 2024 14:38