Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten

Studiebegeleiding

Je staat er niet alleen voor tijdens je studietijd. De RUG biedt verschillende waardevolle manieren om jou te ondersteunen, mocht je ergens tegen aanlopen. Het is daarbij belangrijk dat je in een vroeg stadium hulp zoekt en eventuele moeilijkheden tijdens de studie kenbaar maakt aan de juiste perso(o)n(en). Alleen zó kunnen we je van de best mogelijke ondersteuning voorzien. We helpen je graag verder, mocht je vragen hebben of ergens tegenaan lopen!

Algemene begeleiding en advies

De RUG heeft verschillende begeleiders in dienst, bij wie je terecht kunt voor begeleiding en advies. Loop je tijdens of na de voorbereiding op je studie tegen een probleem aan, of zoek je persoonlijk advies? Elke opleiding heeft een studieadviseur die fungeert als jouw eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen vóór of tijdens je studie. Meer informatie over het type vragen en problemen waarvoor je bij een studieadviseur terecht kunt, vind je via de link hieronder. Je vindt daar tevens een overzicht van een aantal andere belangrijke begeleiders waar je met specifieke vragen of problemen terecht kunt.

Studeren met een ondersteuningsvraag

Ervaar je drempels bij het studeren vanwege een functiebeperking of (chronische) ziekte, heb je een mantelzorg taak of wil je je studie vroeg of laat combineren met topsport, ondernemerschap of ouderschap? Op de website over ‘Studeren met een ondersteuningsvraag’ vind je specifieke informatie over hoe we jou bij dergelijke omstandigheden kunnen ondersteunen.

Studenten Service Centrum

Het Student Service Centrum is hét expertisecentrum op het gebied van studentenbegeleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bij het SSC werken studentendecanen, psychologen en trainers om studenten op verschillende vlakken verder te helpen met hun studie.

Het SSC biedt RUG-studenten o.a. ondersteuning bij

  • Studievaardigheden
  • Studievertraging
  • Psychische klachten
  • Studeren met een functiebeperking
  • Financiële zaken
  • Wet- en regelgeving
Carrière en advies

Starten met studeren is ook starten met je loopbaan. De keuzes die je nu maakt, beïnvloeden het verloop van je carrière, je legt een basis voor later. Niet al onze studenten weten bij de start van hun studie al precies wat ze willen gaan doen en waar ze terecht willen komen. Die ontdekkingstocht naar ambitie, talent, wensen en mogelijkheden is interessant, maar kan ook een uitdaging zijn.

Wil je bijvoorbeeld vooral hoge cijfers halen in verband met een masteropleiding die je op het oog hebt? Of doe je liever alvast werkervaring op? Ambieer je een bestuursfunctie, wil je graag gaan ondernemen en nu al beginnen of zijn er andere extra-curriculaire activiteiten die bij jouw ambities voor later passen? Dit zijn allemaal belangrijke vragen die niet per se makkelijk te beantwoorden zijn. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Binnen de RUG kan je terecht bij Career Services die je helpen met jouw studiesucces.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van de Rijksuniversiteit Groningen is onafhankelijk en eerste aanspreekpunt bij zaken als ongelijke behandeling of ongewenst gedrag als seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie.

Deze vertrouwenspersoon kan je ondersteunen en begeleiden bij het indienen van een formele klacht als dat nodig blijkt en adviseert over wat je het beste kan doen in complexe situaties. De vertrouwenspersoon neemt een belangrijke plaats in binnen het Integriteitsbeleid van de RUG.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:14 december 2022 15:04