Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten Begeleiding & advies

Studieadviseurs

Hieronder staan de studieadviseurs van elke opleiding per faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.

Economie en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfskunde

Opleiding Studieadviseur
Economie en bedrijfskunde

Student Support Desk

Gedrags- en maatschappijwetenschappen

Gedrags- en maatschappijwetenschappen

Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap

Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap

Letteren

Letteren

Opleiding Studieadviseur
Letteren Overzicht studieadviseurs Letteren
Medische wetenschappen

Medische wetenschappen

Opleiding Studieadviseur
Bewegingswetenschappen Mw. C. (Corien) PLaggenmarsch
Geneeskunde

Mw. drs. H.J. (Hilly) Mast
Spreekuur: maandag t/m donderdag

Mw. drs. P. Emaar
Spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag

Dhr. drs. G.R. (Gerard) Terwisscha Van Scheltinga
Spreekuur: maandag en woensdag t/m vrijdag

Tandheelkunde

Mw. drs. H.J. (Hilly) Mast
Spreekuur: maandag t/m donderdag

Mw. drs. P. Emaar
Spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag

Dhr. drs. G.R. (Gerard) Terwisscha Van Scheltinga
Spreekuur: maandag en woensdag t/m vrijdag

Graduate School of Medical Sciences M.B. van der Veen, Msc
Rechtstgeleerdheid Ruimtelijke wetenschappen

Ruimtelijke Wetenschappen

Opleiding Studieadviseur
Alle opleidingen

Nienke Harteveld & Saskia Enuma

Science and Engineering

Science and Engineering

Opleiding Studieadviseur
Alle opleidingen Studieadviseurs FSE
Wijsbegeerte

Wijsbegeerte

Opleiding Studieadviseur
Alle bacheloropleidingen filosofie Anouk Labberté
Alle masteropleidingen filosofie Janine Weeting
University College Groningen

University College Groningen

Opleiding Studieadviseur
Diana te Braake
Honours College

Honours College

Programma Studieadviseur
Alle opleidingen Nick Nieuwenhuijsen

Campus Fryslân

Campus Fryslân

Opleiding Studieadviseur
Global Responsibility & Leadership (BSc) drs. M. (Maaike) Moltzer
Sustainable Entrepreneurship (MSc) drs. M. (Maaike) Moltzer
Laatst gewijzigd:24 augustus 2020 14:27