Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. drs. J. (Lia) Scheffer

mr. drs. J. (Lia) Scheffer

study advisor
mr. drs. J. (Lia) Scheffer
Telephone:
+31 50 36 35727 ( secretary)
E-mail:
j.scheffer rug.nl

Field/Discipline

Expertise

Voorlichten, adviseren en begeleiden van studenten inzake aanpak van de studie, studievoortgang en manier van studeren, uitgaande van het facultair onderwijsprogramma en het onderwijs- en examenreglement, teneinde een goede studievoortgang van studenten te bevorderen en de studenten in staat te stellen binnen de eigen opleiding gefundeerde keuzes te maken.
Voorlichting en begeleiding van premasterstudenten

Other positions

none
Last modified:07 June 2021 11.02 a.m.

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Faculty of Law

Room:
T0068
Telephone:
+31 50 36 35727 ( secretary)

Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid