Skip to ContentSkip to Navigation
EducationBachelor'sNederlandse BachelorStuderen in GroningenVerenigingen

Studentenverenigingen

In Groningen zijn veel verschillende studentenverenigingen waar je lid van kan worden. Je leert nieuwe mensen kennen, er worden interessante activiteiten georganiseerd en je beleeft er veel gezelligheid. Hieronder vind je een overzicht.

Naast deze studentenverenigingen, zijn er ook studieverenigingen, aangesloten bij specifieke opleidingen of faculteiten.

A.S.G. Cleopatra
Cleopatra is een algemene studentenvereniging met de pijlers openheid en gelijkwaardigheid en heeft ongeveer 250 leden.

A.S.V. Dizkartes

Dizkartes is een studentenvereniging van rond de 1000 leden, die de gelijkwaardigheid van eerste- en ouderejaars leden hoog in haar prioriteit voert.

ASV Dionysos (voorheen ASV Hendrik)

Dionysos is een kleine studentenvereniging van ongeveer 150 leden vooral gericht op gamers.

Bernlef

Bernlef is een studentenvereniging voor Friese jongeren in Groningen.

Ganymedes LGBT

Ganymedes is opgericht om lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender studenten in Groningen te verenigen en het welzijn van de Groninger LGBT-gemeenschap te verbeteren. Uiteraard zijn heteroseksuele studenten ook welkom.

Gereformeerde Studentenvereniging Groningen (GSV)

De GSV is een christelijke studentenvereniging. Zij motiveert haar leden om bezig te zijn met het christelijk geloof en de studie.

Ichthus Groningen

C.S.V. Ichthus Groningen is een interkerkelijke, christelijke studentenvereniging voor zowel HBO- als WO-studenten waar geloof en gezelligheid hand in hand gaan met ongeveer 150 leden.

Islamitische Studentenvereniging Deen

Deen is een Islamitische studentenvereniging die opgericht is ter behartiging van de belangen van moslimstudenten.

Martinistam

Martinistam is een studentenvereniging voor scoutingactiviteiten.

NSG, Navigators Studentenvereniging Groningen

Navigators Studentenvereniging Groningen is met 500 leden een van de grootste christelijke-studentenverenigingen van Nederland.

R.K.S.V. Albertus Magnus

Albertus Magnus is een studentenvereniging met ruim 2400 leden.

Unitas S.G.

Unitas is een studentenvereniging met ongeveer 200 leden waar gezelligheid, tradities en gelijkwaardigheid op een staat.

Vindicat atque polit

Vindicat is de oudste studentenvereniging van Nederland en een van de grootste studentenverenigingen in Groningen.

Yir'at 'Adonay

Groningse christelijke studentenvereniging Yir’at ‘Adonay is een dispuut van de landelijke Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (C.S.F.R.).

Internationale verenigingen


Door de internationale samenleving in Groningen, kent de stad ook veel internationale studentenverenigingen. Sommige werken op internationaal niveau onder een overkoepelende organisatie, en andere zijn er om buitenlandse studenten een thuisbasis te geven.

AEGEE, Association des Etats Generaux des Etudiants de l'Europe

Association des Etats Generaux des Etudiants de l'Europe. Een netwerk van ongeveer 271 studentenverenigingen verspreid over het hele Europese continent. AEGEE-Groningen is onderdeel van dit netwerk.

AIESEC

AIESEC is de grootst studentenorganisatie ter wereld, actief in 130 landen en groeiende. AIESEC biedt stagemogelijkheden en vrijwilligersprojecten in alle landen waar zij actief is en stimuleert deelnemers bewuster om te gaan met hun persoonlijke ontwikkeling.

BEST, Board of European Students of Technology

BEST is a European wide association for students to participate in extracurricular knowledge and skills, while roaming Europe. It does this through its seasonal courses (similar to summer schools), engineering competitions and training network. There are currently 96 local groups and RUG has now got a BEST group since May 2017.

ESN-Groningen

ESN is verantwoordelijk voor de opvang en introductie van buitenlandse studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen en organiseert voorlichtingsdagen over studeren in het buitenland voor Groningse studenten.

HOST-ifes

HOST is een internationale studentenvereniging gebaseerd op christelijke waarden, met het doel om gastvrijheid te bieden aan internationale studenten van over de hele wereld, ongeacht je afkomst.

IFMSA

International Federation of Medical Students’ Associations. The IFMSA is represented in 98 countries and organizes internships, congresses, workshops, lectures and a lot more.

Jong Atlantisch Samenwerkings Orgaan Nederland (JASON)

JASON ziet als haar taak om bij te dragen aan een evenwichtige informatievoorziening over de Atlantische problematiek (primair) alsmede internationale betrekkingen in ruimere zin (secundair) door als forum te fungeren.

Nuffic

Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs.

SIB-Groningen

SIB-Groningen is de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen, die elke maandagavond een lezing en een borrel organiseert. SIB heeft leden van allerlei verschillende studies, zowel Universiteit als HBO.

TEIMUN

TEIMUN (The European International Model United Nations) organiseert elk jaar een conferentie in Den Haag. Tijdens deze conferentie komen studenten van over de hele wereld om mee te doen aan een VN (Verenigde Naties) –simulatie.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:03 december 2019 15:20