Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Studeren in Groningen Verenigingen

Politieke verenigingen

Wil jij tijdens je studie ook actief zijn in de politiek? Dan kun je je aansluiten bij een politieke vereniging in Groningen. Veel van de nationale politieke partijen hebben een jongeren- of studentenafdeling in Groningen. Het is de uitgelezen plek om tijdens je studie de politiek in te duiken. Daarvoor zijn mogelijkheden genoeg.

-
CDJA-Groningen

Onafhankelijke politieke jongerenorganisatie van de CDA.

De Vrije Student (DVS)
De Vrije Student is een politieke studentenvereniging die zich inzet voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, waaronder in universiteitsraad.


DWARS Groningen

DWARS Groningen is de jongerenorganisatie van GroenLinks.


Gopher (association for PhD-students)

Behartigt de belangen van promovendi en bursalen op facultair en universitair niveau.


Groninger Politiek Jongeren Kontakt (GPJK)

Groninger Politiek Jongeren Kontakt (GPJK) is de politiek neutrale, overkoepelende stichting van politieke jongerenorganisaties (PJO’s) in Groningen.  Zij hebben als doel jongeren bij de politiek te betrekken in de meest brede zin van het woord.


Groninger Studentenbond

De Groninger Studentenbond (GSb) is een studentenvakbond in Groningen. Hun kerntaak is om op te komen voor de rechten van Groningse studenten.


Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

Landelijke studentenorganisatie die de belangen behartigt van studenten uit Nederland in zowel het HBO als WO.


Jonge Democraten

Onafhankelijke, politieke jongerenorganisatie van D66.


Jonge Socialisten in de PvdA afdeling Groningen

De Jonge Socialisten in de PvdA is een onafhankelijke politieke jongerenorganisatie. We zijn verbonden aan de PvdA, maar varen onze eigen koers. Van lokale politiek tot internationale politiek; overal houden we ons mee bezig. Dit doen we door te debatteren, actie te voeren en congressen te bezoeken.


JOVD Groningen

Onafhankelijke politieke jongerenorganisatie van de VVD.


Landelijk Overleg Fracties (LOF)

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) is een overlegorgaan dat bestaat uit een landelijk netwerk van actieve studenten uit universiteitsraden en centrale studentenraden.


LSVb

LSVb is een landelijke vakbond van en voor studenten. De LSVb komt op voor de rechten van studenten waar en wanneer dat nodig is.


PINK!

PINK! is de onafhankelijke politieke jongerenorganisatie (PJO) van de Partij voor de Dieren.


ROOD Groningen

Politieke jongerenorganisatie van de SP.


Studenten Organisatie Groningen (SOG)

Politiek neutrale studentenorganisatie, die de belangen van de Groningse studenten wil behartigen.


Student en Stad

Politieke studentenpartij die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad van Groningen. De partij komt op voor de belangen van studenten in Groningen.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:04 juni 2020 12:52