Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Application and Registration Selectie en plaatsing

Uitslag, bewijs van toelating en bezwaar aantekenen

Op 15 april 2022 worden de rangnummers bekend gemaakt en het bewijs van toelating gestuurd naar de studenten die zijn geplaatst. Dit gebeurt via Studielink.

Uitleg
Heeft een opleiding maximaal 100 plaatsen? Dan krijgen de studenten met rangnummer 1 t/m 100 een plaats aangeboden. Studenten met de rangnummers 101 en hoger krijgen pas een plaats aangeboden als er plaatsen vrijkomen.

Accepteer je bewijs van toelating binnen twee weken!

Je moet je bewijs van toelating binnen twee weken na de dag van ontvangst accepteren. Dit doe je via Studielink.

Doe je dit niet dan vervalt je plaats en wordt deze automatisch aangeboden aan een andere student.

Niet op tijd geaccepteerd

Als je door omstandigheden het bewijs van toelating niet op tijd hebt geaccepteerd, kun je een verzoek indienen om als nog toegelaten te worden (voor het volgend studiejaar).
Je moet wel kunnen aantonen dat je niet in staat was het bewijs van toelating op tijd te accepteren.

Wordt je verzoek ingewilligd? Dan ontvang je een bewijs van toelating voor het studiejaar volgend op het studiejaar waarvoor het verzoek tot inschrijving is gedaan.

Gezakt voor examen

Als je bent gezakt voor de opleiding waarmee je toelaatbaar bent, kan de selectiepoging ongedaan gemaakt worden. Dit kan alleen als je de correctie selectiepoging voor 1 september aanvraagt. Hierdoor verlies je geen selectiepogingen. Je kunt dan volgend jaar weer meedoen met de selectieprocedure.

Bezwaar maken

Je kunt via het Centraal Loket Rechtsbescherming Studenten (CRLS) een bezwaar indienen tegen besluiten met betrekking tot de selectie.

De bezwaartermijn bedraagt zes weken. Zie voor meer informatie het Reglement Selectie & Plaatsing.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:14 april 2022 13:29