Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Application and Registration Selectie en plaatsing

Selectieprocedure

De numerus fixusopleidingen selecteren tussen 15 januari en 15 april de studenten voor de beschikbare plaatsen.

Of er selectie plaatsvindt, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen op 15 januari. Is het aantal aanmeldingen:

  • hoger dan aantal beschikbare plaatsen: selectie
  • lager of gelijk aan het aantal beschikbare plaatsen: geen selectie. Studenten doen mee aan de matching.

Selectiecriteria en -procedure

De selectiecriteria en -procedure verschillen per fixusopleiding. Kijk voor meer informatie op de opleidingspagina:

Rangnummer

Op basis van de selectie wordt een ranglijst van alle deelnemers gemaakt. De student met het beste resultaat krijgt nummer 1 en komt bovenaan de ranglijst.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:29 oktober 2021 10:32