Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Application and Registration Selectie en plaatsing

Aanmelden, selectiepogingen en selectiecriteria

Je meldt je via Studielink aan voor een numerus fixusopleiding. Dit kan vanaf 1 oktober en de aanmelding sluit op 15 januari.

Beperkt aantal opleidingen

Je mag je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden, behalve voor Geneeskunde en Tandheelkunde.

Dit betekent dat je je niet voor twee geneeskunde-opleidingen kunt aanmelden, maar wel voor geneeskunde en een andere opleiding met een numerus fixus. Bijvoorbeeld: tandheelkunde.

Let op: je moet een keuze maken als je voor beide numerus fixusopleidingen geselecteerd wordt. Je mag je maar voor één numerus fixusopleiding inschrijven.

Selectiepogingen

Je kunt maximaal drie selectiepogingen verbruiken per fixusopleiding. Dit wordt het ‘landelijk maximum’ genoemd. Echter, een instelling kan zelf bepalen hoe vaak je bij deze specifieke instelling aan de selectie van de betreffende opleiding mag deelnemen. Afhankelijk van de opleiding mag je één, twee of maximaal drie keer meedoen aan een selectie.

Opleiding Aantal selectiepogingen (RUG) Landelijk maximum
Geneeskunde 1 3
Biologie 3 3
Biomedische Technologie 3 3
Informatica 3 3
International Business 3 3
Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties 3 3
Kunstmatige Intelligentie 3 3
Psychologie 3 3
Tandheelkunde 1 3

Je verbruikt een selectiepoging wanneer je na 15 januari een actieve aanmelding hebt. Het maakt niet uit of je daadwerkelijk deelneemt aan de selectieprocedure.

Kijk voor meer informatie over het aantal pogingen op de opleidingspagina:

Aantal geregistreerde selectiepogingen

Heb je in het verleden meegedaan aan decentrale selectie of loting? Dan tellen deze pogingen ook mee.

In Studielink vind je het aantal verbruikte selectiepogingen. Neem voor 1 september via het formulier Selectie en Plaatsing contact op als het aantal selectiepogingen bij de Rijksuniversiteit Groningen niet klopt.

Check selectiecriteria

Het kan zijn dat je voor 15 januari extra informatie moet aanleveren. Dit is afhankelijk van de fixusopleiding.

Kijk voor meer informatie over de selectiecriteria op de opleidingspagina:


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:14 april 2022 14:03