Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Application and Registration Selectie en plaatsing

Aanleveren correcte persoonsgegevens

Je persoonsgegevens moeten uiterlijk op 15 februari zijn geverifieerd. Anders eindigt je deelname aan de selectieprocedure. Bovendien heb je dan een selectiepoging verbruikt.

De verificatie gebeurt door je persoonsgegevens te vergelijken met de actuele gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).

Als de identificatie via het BRP niet is gelukt, kun je een uittreksel uit het bevolkingsregister en/of een kopie van je paspoort

Let op
Je paspoort moet op het moment van verificatie geldig zijn.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:10 september 2019 11:58