Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Application and Registration

Selectie en plaatsing

Studenten voor een numerus fixusopleiding worden door de Rijksuniversiteit Groningen geselecteerd door middel van selectie en plaatsing.

Er wordt bij de selectie niet alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer maar ook naar motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties.

Numerus fixusopleidingen 2023-2024

De Rijksuniversiteit Groningen heeft de volgende numerus fixusopleidingen:

Tijdspad selectie en plaatsing
1 oktober 2022 - 15 januari 2023

Meld je via Studielink aan voor een numerus fixusopleiding
Je mag je voor een beperkt aantal numerus fixusopleidingen aanmelden.

Daarnaast mag je maximaal 3 keer meedoen aan een selectieprocedure. Hierbij tellen de pogingen uit het verleden mee.

Check selectiecriteria
Het kan zijn dat je extra informatie moet aanleveren. Dit is afhankelijk van de fixusopleiding.

15 januari 2023

Deadline aanmelding voor numerus fixusopleiding

Niet-Nederlandse vooropleiding
Upload voor 15 januari de gevraagde documenten in OAS (Online Application System)

15 februari 2023

Aanleveren correcte persoonsgegevens
Voor 15 februari moeten je persoonsgegevens geverifieerd zijn. Anders kun je niet meedoen aan de selectieprocedure.

15 januari - 15 april 2023

Selectieperiode
In deze periode vind de selectie plaatst. De selectiecriteria en -procedure verschilt per opleiding.

Op basis van de selectie wordt een ranglijst van alle deelnemers gemaakt.

15 april 2023

Uitslag en bewijs van toelating
Op 15 april worden de rangnummers bekend gemaakt en bewijs van toelating gestuurd via Studielink.

Accepteer binnen twee weken je plaats
Doe je dit niet dan vervalt je plaats en wordt deze aangeboden aan een andere student.

Bezwaar aantekenen
Als je het niet eens bent met de uitslag kun je bezwaar aantekenen.

15 juli 2023

Deadline aantonen vooropleidingseisen
Voor 15 juli moet je hebben aangetoond of je voldoet aan vooropleidingseisen, of uitstel hebben aangevraagd.

Aanmelden, selectiepogingen en selectiecriteria

Je meldt je via Studielink aan voor een numerus fixusopleiding. Dit kan vanaf 1 oktober 2022 en de aanmelding sluit op 15 januari 2023.

Beperkt aantal opleidingen

Je mag je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden, behalve voor Geneeskunde en Tandheelkunde.

Dit betekent dat je je niet voor twee geneeskunde-opleidingen kunt aanmelden, maar wel voor geneeskunde en een andere opleiding met een numerus fixus. Bijvoorbeeld: tandheelkunde.

Let op: je moet een keuze maken als je voor beide numerus fixusopleidingen geselecteerd wordt. Je mag je maar voor één numerus fixusopleiding inschrijven.

Selectiepogingen

Je kunt maximaal drie selectiepogingen verbruiken per fixusopleiding. Dit wordt het ‘landelijk maximum’ genoemd. Echter, een instelling kan zelf bepalen hoe vaak je bij deze specifieke instelling aan de selectie van de betreffende opleiding mag deelnemen. Afhankelijk van de opleiding mag je één, twee of maximaal drie keer meedoen aan een selectie.

Opleiding Aantal selectiepogingen (RUG) Landelijk maximum
Geneeskunde 1 3
Biologie 3 3
Biomedische Technologie 3 3
Farmacie 3 3
Informatica 3 3
International Business 3 3
Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties (IRIO) 3 3
Kunstmatige Intelligentie 3 3
Psychologie 3 3
Tandheelkunde 1 3

Je verbruikt een selectiepoging wanneer je na 15 januari een actieve aanmelding hebt. Het maakt niet uit of je daadwerkelijk deelneemt aan de selectieprocedure.

Kijk voor meer informatie over het aantal pogingen op de opleidingspagina:

Aantal geregistreerde selectiepogingen

Heb je in het verleden meegedaan aan decentrale selectie of loting? Dan tellen deze pogingen ook mee.

In Studielink vind je het aantal verbruikte selectiepogingen. Neem voor 1 september via het formulier Selectie en Plaatsing contact op als het aantal selectiepogingen bij de Rijksuniversiteit Groningen niet klopt.

Check selectiecriteria

Het kan zijn dat je voor 15 januari extra informatie moet aanleveren. Dit is afhankelijk van de fixusopleiding.

Kijk voor meer informatie over de selectiecriteria op de opleidingspagina:

Deadline aanmelding 15 januari

Je moet je uiterlijk op 15 januari hebben aangemeld bij Studielink als je mee wilt doen aan de selectie van een numerus fixusopleiding.

Extra informatie aanleveren

Het kan zijn dat je voor 15 januari ook extra informatie moet aanleveren. Dit is afhankelijk van de fixusopleiding.

Kijk voor meer informatie over de selectiecriteria op de opleidingspagina:

Heb je een buitenlandse vooropleiding?

Dan moet je voor 15 januari ook alle gevraagde documenten geüpload hebben in de Online Application System (OAS). Deze documenten zijn nodig om je diploma te waarderen. Zonder diploma waardering kun je niet meedoen met de selectieprocedure.

Heb je door uitzonderlijke omstandigheden de deadline (15 januari) gemist dien dan zo snel mogelijk via het  formulier Selectie en Plaatsing  een "Missen van deadline (15 januari) door omstandigheden" verzoek in.

Meer informatie over toelating met een niet-Nederlandse vooropleiding vind je in de Admissions guide.

Aanleveren correcte persoonsgegevens (15 februari)

Je persoonsgegevens moeten uiterlijk op 15 februari zijn geverifieerd. Anders eindigt je deelname aan de selectieprocedure. Bovendien heb je dan een selectiepoging verbruikt.

Verificatie persoonsgegevens in Studielink

Verificatie persoonsgegevens via Studielink houdt in dat je identiteit al geverifieerd wordt bij het aanmaken van een Studielink account.

Nederlands woonadres?

Heb je een Nederlands woonadres? Dan moet je een account aanmaken door in te loggen met je DigiD. Via DigiD worden je persoonsgegevens automatisch geverifieerd.

Geen DigiD?

Heb je geen DigiD en kun je deze ook niet aanvragen? Dan word je identiteit bij het aanmaken van een Studielink account op een andere manier geverifieerd. Je uploadt hiervoor een scan of foto van je identiteitsbewijs welke vervolgens wordt uitgelezen en gecontroleerd. Je hebt hiervoor een paspoort of Europees identiteitsbewijs nodig.

Selectieprocedure

De numerus fixusopleidingen selecteren tussen 15 januari en 15 april de studenten voor de beschikbare plaatsen.

Of er selectie plaatsvindt, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen op 15 januari. Is het aantal aanmeldingen:

  • hoger dan aantal beschikbare plaatsen: selectie
  • lager of gelijk aan het aantal beschikbare plaatsen: geen selectie. Studenten doen mee aan de matching.

Selectiecriteria en -procedure

De selectiecriteria en -procedure verschillen per fixusopleiding. Kijk voor meer informatie op de opleidingspagina:

Rangnummer

Op basis van de selectie wordt een ranglijst van alle deelnemers gemaakt. De student met het beste resultaat krijgt nummer 1 en komt bovenaan de ranglijst.

Uitslag, bewijs van toelating en bezwaar aantekenen

Op 15 april 2023 worden de rangnummers bekend gemaakt en het bewijs van toelating gestuurd naar de studenten die zijn geplaatst. Dit gebeurt via Studielink.

Uitleg
Heeft een opleiding maximaal 100 plaatsen? Dan krijgen de studenten met rangnummer 1 t/m 100 een plaats aangeboden. Studenten met de rangnummers 101 en hoger krijgen pas een plaats aangeboden als er plaatsen vrijkomen.

Accepteer je bewijs van toelating binnen twee weken!

Je moet je bewijs van toelating binnen twee weken na de dag van ontvangst accepteren. Dit doe je via Studielink.

Doe je dit niet dan vervalt je plaats en wordt deze automatisch aangeboden aan een andere student.

Niet op tijd geaccepteerd

Als je door omstandigheden het bewijs van toelating niet op tijd hebt geaccepteerd, kun je een verzoek indienen om als nog toegelaten te worden (voor het volgend studiejaar).

Je moet wel kunnen aantonen dat je niet in staat was het bewijs van toelating op tijd te accepteren.

Wordt je verzoek ingewilligd? Dan ontvang je een bewijs van toelating voor het studiejaar volgend op het studiejaar waarvoor het verzoek tot inschrijving is gedaan.

Gezakt voor examen

Als je bent gezakt voor de opleiding waarmee je toelaatbaar bent, kan de selectiepoging ongedaan gemaakt worden. Dit kan alleen als je de correctie selectiepoging voor 1 september aanvraagt. Hierdoor verlies je geen selectiepogingen. Je kunt dan volgend jaar weer meedoen met de selectieprocedure.

Bezwaar maken

Je kunt via het Centraal Loket Rechtsbescherming Studenten (CRLS) een bezwaar indienen tegen besluiten met betrekking tot de selectie.

De bezwaartermijn bedraagt zes weken. Zie voor meer informatie het Reglement Selectie & Plaatsing.

Vooropleidingseisen (15 juli)

Zorg dat je uiterlijk op 15 juli hebt aangetoond dat je voldoet aan de vooropleidingseisen.

Doe je dit niet, dan vervalt het bewijs van toelating. Je plaats wordt aan een andere student aangeboden.

Lukt dit niet?

Dien voor 15 juli via het formulier Selectie en Plaatsing een verzoek in als je op 15 juli nog niet kunt aantonen dat je aan de vooropleidingseisen voldoet.

Als je niet voor de nieuwe deadline aangetoond dat je voldoet aan de vooropleidingseisen, dan vervalt het bewijs van toelating.

Kijk voor meer informatie over de vooropleidingseisen op de opleidingspagina:

Na 15 juli een bewijs van toelating ontvangen?

Zorg dat je binnen twee weken na ontvangst hebt aangetoond dat je voldoet aan de vooropleidingseisen.

Doe je dit niet, dan vervalt het bewijs van toelating. Je plaats wordt aan een andere student aangeboden.

Gezakt voor examen

Als je bent gezakt voor de opleiding waarmee je toelaatbaar bent, kan de selectiepoging ongedaan gemaakt worden. Hierdoor verlies je geen selectiepogingen. Je kunt volgend jaar weer meedoen met de selectieprocedure.

Meer informatie


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:21 februari 2023 16:45