Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieVideodienstCollegeregistratie

Hoe gebruik ik collegeregistratie?

Voor het college

Om gebruik te maken van collegeregistratie neemt u contact op met de roosteraar van uw faculteit. Deze zal proberen het college roosteren in een zaal die beschikt over de benodigde apparatuur om automatisch op te nemen. Zelf hoeft u alleen nog maar een microfoon op te halen bij de receptie, deze aan te zetten, en les te geven. Voor uw powerpoints of ander beeldmateriaal gebruikt u de computer in de zaal (de presentatiewerkplek). Het scherm van deze computer wordt ook opgenomen en is dus tijdens het bekijken van de video zichtbaar voor de studenten.

Tijdens het college

De camera zal automatisch de docent volgen tijdens de opname. Dit is mogelijk doordat de docent te onderscheiden is van het publiek. Hierbij zijn twee dingen van belang:

1. Ten eerste is er een sensor die ziet of er iemand achter de katheder of het bureau staat. Daarom is het voor de video opname belangrijk dat er geen object voor de sensor staat.
2. Daarnaast is er een camera die zoekt naar beweging in een bepaald vlak vooraan de zaal. Daarom is het van belang dat er niet meerdere personen tegelijk presenteren tijdens een opname. Mocht dit wel het geval zijn, dan moet de hoofdspreker achter het bureau of de katheder gaan staan.

Het geluid wordt opgenomen via een aparte microfoon die de presentator dient te gebruiken om de geluidsopname bij het videocollege zeker te stellen. Geluid geproduceerd door de computer kan ook worden opgenomen. Het wordt afgeraden om een video af te spelen tijdens het college, aangezien deze niet vloeiend wordt opgenomen.

Let op: tijdens de pauze van het college loopt de opname gewoon door. Vergeet niet de microfoon uit te zetten en geen gevoelige of persoonlijke informatie op het scherm op te roepen.

Rechts is afgebeeld hoe de mute knop van de microfoon moet staan
Rechts is afgebeeld hoe de mute knop van de microfoon moet staan

Na afloop van het college

Nadat een college is geregistreerd middels automatische opname, kan dit via Nestor worden getoond aan studenten in de betreffende cursus. Gebruik hiervoor Firefox of Chrome, Internet Explorer kan namelijk leiden tot problemen. Enkel docenten en beheerders met dezelfde rechten kunnen de opgenomen videocolleges in een Nestorcursus plaatsen. Er zijn twee manieren om videocolleges toe te voegen aan een cursus:

1. De eerste optie is ''P2Go List'', hierbij maak je alle video’s beschikbaar die opgenomen zijn of gaan worden.
2. De andere optie is ''P2Go Item'' waarbij een enkele opname - die bij de cursus hoort - geselecteerd kan worden.

Voor een handleiding van zowel een P2Go List als een P2Go Item, zie de volgende links:

Handleiding Automatisch Collegeregistratie (P2Go List)

Handleiding video uploaden in Nestor (P2Go Item)

Het is ook mogelijk om opnames enkel voor specifieke studenten of groepen beschikbaar te maken. Heeft u vragen over het beschikbaar maken van opnames of komt u er niet uit? Neem dan contact op met video@rug.nl of bel naar 050 363 8282.

Laatst gewijzigd:05 september 2018 11:58
printView this page in: English