Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Video service Collaboration

Waarom gebruik maken van videocollaboration?

Videocollaboration is samenwerken en gezamenlijk overleggen door middel van video. Collaboration is te gebruiken op verschillende manieren waarvan veel opties online beschikbaar zijn. Indien studenten graag met medestudenten willen overleggen of als een docent iets wilt uitleggen, kan het handig zijn om elkaar te zien zonder dat men elkaar daarvoor in persoon hoeft te ontmoeten. Video is daarvoor de ideale oplossing en er zijn diverse mogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken.

Voorbeeld 1: Gastcollege

Wanneer een docent van buiten de RUG een gastcollege wilt geven, heeft hij een aantal mogelijkheden tot zijn beschikking.

  • Blackboard Collaborate. Blackboard Collaborate is een building block van Blackboard en is beschikbaar binnen Nestor. Een Nestor-account is dus noodzakelijk voor het gebruik van deze tool. Met Blackboard Collaborate is het mogelijk om vanuit huis een interactief college op te zetten met studenten wat zowel met als zonder beeld mogelijk is. De docent heeft met deze tool de mogelijkheid om de studenten op te delen in groepen om gepaste feedback te verlenen of een algemeen college te geven. Deze opname kan achteraf gebruikt worden als examenmateriaal.
  • Daarnaast zijn er pakketten zoals BlueJeans en Adobe Connect beschikbaar op aanvraag, deze software werkt via de browser op ieder gewenst apparaat (laptop, tablet of telefoon) en is vooral geschikt voor externe docenten of studenten (zoals scholieren).

Voorbeeld 2: Samenwerking

Een groepje studenten gaat samenwerken om een opdracht te maken maar wil dit nog een keer afstemmen zonder dat ze ergens moeten afspreken en een plek moeten vinden. De meest voor de hand liggende opties hiervoor zijn Skype en Google Hangouts.

Voorbeeld 3: Overleg

Voor een project is het mogelijk om een overleg met een extern bedrijf te plannen. Gezien de eventuele afstand en verschillende agenda's is het niet altijd mogelijk om fysiek bij elkaar te komen voor overleg. Een alternatief is dan een videoconferencing op een vooraf afgesproken tijdstip om met een kleine groep in overleg te gaan met elkaar. Een ideale tool hiervoor is ook Blackboard Collaborate. Ook zijn er softwarepakketten en ruimtes beschikbaar op aanvraag. Deze ruimtes beschikken over een volwaardige set voor videoconferencing met een camera en microfoonopstelling.

Laatst gewijzigd:28 maart 2017 09:05
printView this page in: English