Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise CIBIF

Faculty of Economics and Business
Blog
Header image Centre of Expertise CIBIF

Financieel advies als alternatief voor financiële leerplicht

Datum:06 oktober 2016
Auteur:dr. Auke Plantinga
Auke Plantinga
Auke Plantinga

De consumentenmarkt voor financiële producten is behoorlijk veranderd. De regelgever is druk bezig geweest om allerlei vormen van commissies en kickback uit te bannen om af te rekenen met het verleden van door verkoopargumenten gedreven advisering.

Deze nieuwe werkelijkheid begint langzaam door te dringen en zal binnenkort ook gelden voor beleggingsfondsen. De consument moet advies nu afrekenen met de adviseur, en schrikt daarbij mogelijk van de tarieven. De consument realiseert zich vermoedelijk onvoldoende dat hij goedkoper af is dan vroeger en dat de adviezen objectiever zijn.

De consument kan nu afzien van het kopen van financiële producten of kan besluiten het op eigen houtje te doen. Vermoedelijk zullen nogal wat mensen uiteindelijk niet de stap zetten om een bepaald product af te nemen. Noodzakelijke verzekeringen blijven achterwege, en er wordt te weinig gespaard om een buffer te maken voor slechte tijden. Consumenten zullen er vaker voor kiezen om zonder advies producten aan te schaffen, op basis van ‘execution only’. Dit is niet verkeerd, maar financiële producten zijn vaak complex, zowel in financiële als in juridische zin. Het risico dat een klant op eigen iniatief een verkeerd product aanschaft is groot.

De regelgever rekent stiekum op het verbeteren van onze financiële kennis. Onze kennis van financiële producten is ronduit slecht. Dit is al meerdere malen aangetoond in onderzoek. Wat dat betreft zou het noodzakelijk zijn om de leerplicht uit te breiden tot financiële producten. In het algemeen ben ik wel voorstander van het bevorderen van de financiële kennis bij het brede publiek, maar tegelijkertijd verwacht ik er niet veel van. Mensen kunnen leren, maar een financieel product is gecompliceerd.

Het doorgronden van een product vergt veel omdat het een combinatie vergt van juridische, fiscale, en financiële kennis. Het is een koud kunstje voor een financiële instelling om producten te maken waarvan essentiële onderdelen niet binnen het kennisdomein van de gemiddelde klant vallen. Om de gemiddelde consument voldoende bij te scholen zou deze meerdere avonden per week in de studieboeken moeten duiken. Dan blijft nog de vraag of dat voldoende is. Bovendien, we verwachten toch ook niet dat een consument alles van vebrandingsmotoren moet weten alvorens deze een auto aan mag schaffen?

Als we het individu meer verantwoordelijk willen maken voor de eigen financiële beslissingen, moeten we het zoeken in het vereenvoudigen van financiële producten en het subsidiëren van onafhankelijke gekwalificeerde financiële adviseurs. Het afschaffen van de provisies en kick back is goed, maar helaas is daarmee het business model van de adviseur grondig om zeep geholpen. 

Over de auteur

dr. Auke Plantinga
dr. Auke Plantinga
dr. Auke Plantinga, Director CIBIF

Link: /staff/a.plantinga/

Reacties

Reacties laden...