Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise CIBIF

Faculty of Economics and Business
Blog
Header image Centre of Expertise CIBIF

Results for tag:Pensions

Dirk Bezemer

Gevaarlijk optimisme

Date:27 April 2017

Is stabiliteit destabiliserend? We hebben ruim zeventig jaar stabiliteit in Europa achter de rug, maar zijn bezig de structuren die dat mogelijk maakten – EU, Navo, handelsverdragen – af te breken. Steeds vaker hoor je de analogie met de jaren voor 1914....

Auke Plantinga

De particuliere belegger is aan het verdwijnen

Date:20 April 2017
Author:dr. Auke Plantinga

Steeds minder mensen bezitten zelf direct aandelen of beleggingsfondsen. In het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw hadden zo’n 6% van de gezinnen zelf aandelen en zo’n 9% hadden beleggingsfondsen. Deze percentages zijn in de loop van de tijd...

Auke Plantinga

Financieel advies als alternatief voor financiële leerplicht

Date:06 October 2016
Author:dr. Auke Plantinga

De consumentenmarkt voor financiële producten is behoorlijk veranderd. De regelgever is druk bezig geweest om allerlei vormen van commissies en kickback uit te bannen om af te rekenen met het verleden van door verkoopargumenten gedreven advisering.