Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise CIBIF

Faculty of Economics and Business
Blog
Header image Centre of Expertise CIBIF

Results for tag:Financial Markets

ING Trading

Internship at the Group Treasury department of ING

Date:13 December 2018
Author:dr. Auke Plantinga

Want to know what it is like to work at a global bank? What is a ‘typical day at the office’? Would I feel at home? What is it like to experience the financial turbulence from nearby?

Lammertjan Dam

How risky is the stock market?

Date:18 January 2018
Author:dr. Lammertjan Dam

Stocks can be an attractive investment. At the same time, many people are reluctant to invest in stocks, as they fear big losses due to the riskiness of stock market investment. With financial crises in mind, they rather avoid suddenly losing almost half...

Martien Lamers

Stabiliteit van banken heeft baat bij eenvoudigere kapitaaleisen.

Date:06 November 2017

Een bank houdt eigen vermogen (kapitaal) aan om zichzelf in te dekken tegen mogelijke verliezen. In tegenstelling tot ondernemingen in andere sectoren houden banken relatief weinig kapitaal aan. Zo hebben de 4 Nederlandse grootbanken een eigen vermogen van...

Dirk Bezemer

Gevaarlijk optimisme

Date:27 April 2017

Is stabiliteit destabiliserend? We hebben ruim zeventig jaar stabiliteit in Europa achter de rug, maar zijn bezig de structuren die dat mogelijk maakten – EU, Navo, handelsverdragen – af te breken. Steeds vaker hoor je de analogie met de jaren voor 1914....

Auke Plantinga

De particuliere belegger is aan het verdwijnen

Date:20 April 2017
Author:dr. Auke Plantinga

Steeds minder mensen bezitten zelf direct aandelen of beleggingsfondsen. In het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw hadden zo’n 6% van de gezinnen zelf aandelen en zo’n 9% hadden beleggingsfondsen. Deze percentages zijn in de loop van de tijd...

Lammertjan Dam

Voorspellen van aandelenkoersen

Date:07 February 2017
Author:dr. Lammertjan Dam

In een interview met het vakblad The Asset vertelt Lammertjan Dam over de door hem ontwikkelde Tealeaf App. Met behulp van de Tealeaf App kun je voorspellingen doen van het lange termijn verwachte rendement op aandelen. In de praktijk bestaat vaak het...