Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise CIBIF

Faculty of Economics and Business
Blog
Header image Centre of Expertise CIBIF

Results for tag:Banking

Martien Lamers

Stabiliteit van banken heeft baat bij eenvoudigere kapitaaleisen.

Date:06 November 2017

Een bank houdt eigen vermogen (kapitaal) aan om zichzelf in te dekken tegen mogelijke verliezen. In tegenstelling tot ondernemingen in andere sectoren houden banken relatief weinig kapitaal aan. Zo hebben de 4 Nederlandse grootbanken een eigen vermogen van...

Dirk Bezemer

Gevaarlijk optimisme

Date:27 April 2017

Is stabiliteit destabiliserend? We hebben ruim zeventig jaar stabiliteit in Europa achter de rug, maar zijn bezig de structuren die dat mogelijk maakten – EU, Navo, handelsverdragen – af te breken. Steeds vaker hoor je de analogie met de jaren voor 1914....