Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum CIBIFOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum CIBIF

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Centre of Expertise CIBIF
Onderzoek naar banken, verzekeraars en financiering op internationaal niveau

Het Centre for International Banking, Insurance and Finance (CIBIF) geeft toegang tot onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van banken, verzekeraars en ondernemingsfinanciering. We hebben aantoonbare expertise op het gebied van traditionele financiële analyse (ondernemings- financiering, beleggen, personal finance) en ontwikkelingsfinanciering. Onze onderzoekers helpen uw organisatie graag bij het beschrijven en oplossen van financiële vraagstukken.

Wetenschappelijke oplossingen voor de financiële sector
We hebben ervaring met zowel Nederlandse als internationale organisaties zoals overheden, ondernemingen, financiële instellingen, microfinance, en non-gouvernementele organisaties.

Neem gerust contact op

BLOG

How risky is the stock market?
Datum:18 januari 2018

Stocks can be an attractive investment. At the same time, many people are reluctant to invest in stocks, as they fear big losses due to the riskiness of stock market investment. With financial crises in mind, they rather avoid suddenly losing almost half of...

Financial planning voor mensen met een laag inkomen.
Datum:27 november 2017

Financieel advies is vaak gericht op de middeninkomens en de topinkomens. Dit komt omdat deze groep interessant is voor adviseurs, financial planners, en private bankers die hun boterham verdienen met het bedienen van deze doelgroepen. Een groot deel van de...

Stabiliteit van banken heeft baat bij eenvoudigere kapitaaleisen.
Datum:06 november 2017

Een bank houdt eigen vermogen (kapitaal) aan om zichzelf in te dekken tegen mogelijke verliezen. In tegenstelling tot ondernemingen in andere sectoren houden banken relatief weinig kapitaal aan. Zo hebben de 4 Nederlandse grootbanken een eigen vermogen van...

De impact van duurzaam beleggen op aandelenrendementen
Datum:18 oktober 2017

In deze video legt Lammertjan Dam op een inzichtelijke wijze uit wat de impact van een focus op duurzame aandelen heeft op het rendement van de beleggingen. Deze discussie speelt een belangrijk rol bij de inrichting van het beleggingsbeleid van met name pensioenfondsen...

printOok beschikbaar in het: English