Skip to ContentSkip to Navigation
Campus FryslânAbout Campus Fryslân

Wetenschapsprijs Campus Fryslân

De Wetenschapsprijs RUG/Campus Fryslân is een aanmoedigingsprijs voor pas gepromoveerde en actieve wetenschappers van de instellingen die het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) hebben ondertekend. Per instelling kunnen maximaal drie onderzoekers worden voorgedragen. De onderzoekers onderscheiden zich door vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend onderzoek.

De Wetenschapsprijs RUG/Campus Fryslân richt zich op de volle breedte van de wetenschapsbeoefening. Doel: het stimuleren van jong wetenschappelijk onderzoektalent en het verhogen van de kwaliteit van het onderzoek dat betrekking heeft op Friesland en tevens (inter)nationale uitstraling heeft.

Criteria voor de Wetenschapsprijs RUG/Campus Fryslân

 1. Het wetenschappelijk onderzoek van de genomineerde is in de twee kalenderjaren voorafgaand aan de sluitingsdatum gepubliceerd;
 2. Het onderzoek
  a.           Is Vernieuwend
  b.           Is maatschappelijk relevant voor Friesland
  c.           heeft een (inter)nationale uitstraling en
  d.           is spraakmakend.
 3. De wetenschapper is maximaal vijf jaar geleden gepromoveerd (op het moment van de sluitingsdatum van het indienen van het voorstel, 28 februari 2019) of heeft de promotie in zicht (de datum van promotie is bekend).

Procedure Wetenschapsprijs Campus Fryslân

De jury

De jury bestaat uit:

 • Prof. dr. Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance en directeur van de Graduate School van Campus Fryslân,
 • Dr. Herman Blom, Lector Onderzoek NHL-Stenden en
 • Dr. Evelyn Bosma, postdoc-onderzoeker bij de Universiteit Leiden en winnares van de eerste Wetenschapsprijs RUG/Campus Fryslân in 2017.

Secretaris van de jury is Dr. Joop Houtman, coördinator van de Graduate School van Campus Fryslân.

Prijzengeld

De te ontvangen prijs is in totaal € 10.000 en bestaat uit twee delen. € 8.000 euro is door de onderzoeker te besteden aan onderzoek of het organiseren van een wetenschappelijk congres rond zijn of haar thema. De overige € 2.000 is voor de onderzoeker zelf.

Het prijzengeld is beschikbaar gesteld door de gemeente Leeuwarden ter bevordering van het Academisch Klimaat.

Winnaar Wetenschapsprijs 2017

In mei 2017 werd de Wetenschapsprijs Campus Fryslân voor het eerst uitgereikt. De prijs werd toen gewonnen door Evelyn Bosma.

Laatst gewijzigd:16 januari 2019 11:48