Skip to ContentSkip to Navigation
Campus FryslânOver Campus FryslânNaar het nieuwe faculteitsgebouw

Voor wie

Gebruikerswensen centraal
Ontwerp
De karakteristieke trap komt terug in de entreehal.

De RUG ontwikkelt een regionale faculteit van wereldklasse en krijgt een gebouw dat daarbij past.

Voor wie?

Studenten en onderzoekers

Campus Fryslân is de plek waar uiteindelijk in totaal zo’n 1.000 bachelor-, master- en PhD-studenten onderwijs volgen en onderzoek doen. Binnen het bachelor college zal onderwijs voornamelijk in kleine groepen plaatsvinden. De relatie tussen staf en studenten is van groot belang voor het onderwijs. Er wordt een community gecreëerd waar men met elkaar woont, werkt, studeert, dineert etc. Naast onderwijsruimtes zijn dus ook gemeenschappelijke ruimtes van groot belang.

Medewerkers
De werkplekken zijn voor de eigen academische en ondersteunende staf en daarnaast is er flexibele werkruimte voor staf die hun ‘eerste’ werkplek in Groningen hebben en voor onderwijs en/of onderzoek naar Leeuwarden komen.

Bezoekers

Campus Fryslân is een faculteit in enge zin, maar ook een platform. Dit betekent dat de faculteit nadrukkelijk samenwerking zoekt met de andere kennisinstellingen in de stad en de provincie, maar ook banden heeft met het bedrijfsleven. De faculteit is zowel vraag- als aanbodgericht. Dit kan tot intensieve samenwerking leiden op het terrein van onderzoek en onderwijs.

De Beurs wordt een semi-publiek gebouw van een faculteit die nadrukkelijk in verbinding wil staan met de stad Leeuwarden en de verdere omgeving. Om ontmoetingen te stimuleren zullen we in de toekomst zelf of in samenwerking met anderen regelmatigpublieksactiviteiten organiseren (lezing, debat, expositie, seminar, enz.). Incidenteel zullen enkele delen van het gebouw, zoals aula en living lab, tegen kosten gebruikt kunnen worden door derden.

Faculty Building


Campus Fryslân: Nieuws | Instagram | Facebook | Twitter | LinkedIn
Laatst gewijzigd:03 december 2018 15:40
printView this page in: English