Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

Smart Grids: het intelligente elektriciteitsnetwerk

Inge Nummerdor in gesprek met Uche Obinna.

Uche Obinna onderzoekt smart grids. Om precies te zijn: ‘smart grids development at the low voltage household and neighbourhood areas’.

‘Smart grid’ heeft te maken met het intelligente elektriciteitsnetwerk. In de huidige situatie is er sprake van eenrichtingsverkeer, de gebruiker neemt energie af van een energiecentrale. Dit moet in de toekomst veranderen en tweerichtingsverkeer worden. Dan is er niet alleen sprake van energieafname door eindgebruikers, maar ook van het opwekken van energie, zoals tegenwoordig al gebeurt met behulp van zonnepanelen op het dak.

“In de toekomst verwacht men nieuwe spelers op de energiemarkt, zoals eindgebruikers die lokaal energie opwekken en terugverkopen aan het elektriciteitsnetwerk of aan hun buurtbewoners en verschillende partijen zoals ESCO’s (Energy Service Companies). Eindgebruikers zijn belangrijk in de implementatie van smart grids. Van hen wordt verwacht dat zij hun energiegedrag aanpassen om zo de balans tussen vraag en aanbod van energie te balanceren binnen het elektriciteitsnetwerk. Verschillende nieuwe producten en diensten zullen worden ontwikkeld om bij te dragen aan actieve participatie van eindgebruikers in toekomstige smart grids. Deze producten en diensten kunnen eindgebruikers ondersteunen in het bereiken van hun energiedoelen, zoals efficiënt energiegebruik in huishoudens en het genereren van duurzame energie”, zegt Obinna.

Onderzoek
Obinna hoopt zijn onderzoek volgend jaar af te ronden. “De focus van mijn onderzoek ligt op het ontdekken van mogelijkheden van smart grid producten en de rol van de eindgebruiker in het introduceren en ontwikkelen van deze smart grids. Wij evalueren de ervaringen van eindgebruikers met smart grids op woonniveau. Daarnaast gaan wij eindgebruikers -die deel uitmaken van lokale energie-initiatieven in Friesland- deel laten nemen aan een workshop om te ontdekken wat de potentiële voordelen zijn van smart grids voor lokale duurzame energie”. Deze workshop biedt de gelegenheid om te ontdekken wat de eindgebruiker nou precies afweet van smart grids en welke punten hij of zij belangrijk vindt in het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.

Toekomst
Het eindproduct van Obinna’s promotieonderzoek is -naast een proefschrift- een gids. In deze gids staan tips voor het ontwikkelen van producten en diensten voor de eindgebruiker. Tips die bottom-up tot stand zijn gekomen. De eindgebruiker wordt als startpunt genomen bij het bedenken van nieuwe producten en diensten. De uitkomst zal voordelig zijn voor designers van smart grid producten en diensten, besluitvormers betrokken bij energietransitie en mensen en gemeenschappen die betrokken zijn bij innovatie in duurzame energie.

Over Obinna
Uche Obinna (37) is geboren en getogen in Nigeria, waar hij zijn basis- en middelbaar onderwijs genoot. In 2005 is hij voor zijn studie naar Nederland gekomen. Aan Van Hall Larenstein deed hij de opleiding Milieukunde, vervolgens ronde hij een masteropleiding Milieu en Energiemanagement aan de Universiteit van Twente af.

Inmiddels werkt hij, mede dankzij GSCF en de TU Delft, aan zijn onderzoek naar smart grids. Uche werkt, gezien zijn research onderzoek gericht is op innovatie in duurzame energie, aan het lectoraat ‘open innovatie’ van de NHL.

Laatst gewijzigd:20 april 2018 15:14