Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Wetenschapscafé: Taal en rituelen in een globaliserende maatschappij

Wanneer:di 28-01-2020 19:30 - 22:00
Waar:Oranje Bierhuis, Auckamastraatje 2, 8911 HK Leeuwarden
Wetenschapscafé
Wetenschapscafé

DIT EVENEMENT IS VOLGEBOEKT - De wereld telt talloze culturen en talen. Wat betekent globalisering voor kleine talen als het Fries? En hoe weten geïsoleerde dorpen en gehuchten in Europa hun identiteit te bewaren? Tijdens het Wetenschapscafé op 28 januari zijn te gast Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde, en Friso Spoelstra, die het fotoboek ‘Devils & Angels, Ritual Feasts in Europe’ maakte. Je bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Waarom Fries?

Dialecten en regionale en minderheidstalen lijken op gespannen voet te staan met het proces van globalisering. Op vele plekken rukt het Engels op als belangrijkste taal in de publieke ruimte, met serieuze gevolgen voor het Nederlands, laat staan voor het Fries. Kan zo’n kleine taal nog wel overleven? Heeft het nog wel zin om daar beleid voor te ontwikkelen? Waarom zou je in deze tijd nog een Fries boek willen lezen? Waarom zou je nog in het Fries willen praten, zingen, dichten of college geven?

Goffe Jensma is hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek betreft meestal de geschiedenis, literatuur en taal van Friesland (en van Groningen). Het denken over Friesland heeft veel kenmerken gemeen met allerlei andere minderheidstaalgebieden in Europa en wereldwijd. Vanuit dit vergelijkend perspectief is Jensma geïnteresseerd in identiteiten in de periferieën in Europa. Hoe komen ze tot stand en hoe veranderen ze van functie?

Devils & Angels

Voor het fotoboek ‘Devils & Angels, Ritual Feasts in Europe’ reisde fotograaf Friso Spoelstra door heel Europa op zoek naar rituele feesten. Maar de foto’s gaan niet alleen over feesten. In Europa bevinden zich parallelle werelden die terug gaan in de tijd, die uitstijgen boven de gezamenlijke politiek van Brussel en de werkelijkheid waarin we leven. Onder de oppervlakte van een wereld vol van razendsnelle verbindingen en digitale media trachten enkele geïsoleerde dorpen en gehuchten hun identiteit te bewaren. Devils & Angels brengt verhalen samen die de unieke individualiteit van deze Europese gemeenschappen laat zien, evenals verrassende overeenkomsten. Daarin laat deze tentoonstelling verbinding zien tussen verschillende culturen over het hele continent.

Friso Spoelstra werkte in totaal veertien jaar aan het verzamelen van beelden. Dit heeft hij gefotografeerd en gefilmd in 15 verschillende Europese landen. Een volledige selectie van de beelden is samengesteld in het boek ‘Devils & Angels, Ritual Feasts in Europe’.

Details

Datum: 28 januari 2020
Tijd: inloop 19.30, start 20.00 uur
Locatie: Oranje Bierhuis, Auckamastraatje 2, 8911 HK Leeuwarden
Taal: Nederlands
Live muziek: Tolls