Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

GEANNULEERD - Succesvol duurzaam ondernemen in een circulaire economie [VOL]

Vanaf:di 10-03-2020
Tot en met:di 31-03-2020
Waar:De Beurs, Wirdumerdijk 34, Leeuwarden
Wetenschapscolleges
Wetenschapscolleges

Steeds meer ondernemers en beleidsmakers houden zich bezig met duurzaamheid en de circulaire economie. Maar wat is duurzaamheid nu eigenlijk? Waar gaat de circulaire economie over? Levert het allemaal wel geld op? Wil ik mijn organisatie wel verduurzamen, en zo ja: hoe doe ik dat snel en eenvoudig? Gaat duurzaamheid en circulair ondernemen niet ten koste van mijn concurrentiepositie?

Om u hierbij te helpen, biedt de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân vier wetenschapscolleges boordevol wetenschappelijke inzichten en inspiratie. Het programma is ontwikkeld door experts in het vakgebied. Tijdens de colleges is er volop ruimte voor discussie met gelijkgestemde professionals en reflecteert u op uw organisatie en de toekomst daarvan. Met uw nieuwe kennis kunt u stappen zetten richting een duurzame toekomst van uw organisatie. Na afloop van de wetenschapscolleges ontvangt u een certificaat van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân.

Ik nodig u van harte uit deel te nemen aan onze wetenschapscolleges.

Prof. dr. Gjalt de Jong

Voor wie

De wetenschapscolleges zijn bedoeld voor professionals, managers en ondernemers die hun kennis en inzichten over duurzaam ondernemen en de circulaire economie willen vergroten en daar wellicht mee aan de slag willen gaan. De colleges bieden een coherent programma over duurzaam ondernemen in de circulaire economie. Voorkennis is geen vereiste.

Het programma

Het programma bouwt voort op de academische master voor studenten, de vele lopende onderzoeksprojecten met Friese bedrijven en beleidsmakers en de expertise van de docenten. Het programma bestaat uit vier wetenschapscolleges die elk een cruciaal onderdeel van duurzaam ondernemen in een circulaire economie behandelen.

 • Strategie & Leiderschap
 • Kennis & Technologie
 • Organisatie & Implementatie
 • Overheidsbeleid & Transitie

Praktische informatie

Data

De colleges worden gegeven van 15:30 tot 19:00 uur.

Kosten
De collegereeks kost € 399,- (vrij van BTW) en is inclusief studiemateriaal en een lichte maaltijd.

Aanmelden
Deze reeks is inmiddels volgeboekt. 

Prof.dr.ir. Jo van Engelen
Prof.dr.ir. Jo van Engelen
Prof.dr. Gjalt de Jong
Prof.dr. Gjalt de Jong

College 1: Strategie & Leiderschap

prof.dr. Gjalt de Jong en prof.dr.ir. Jo van Engelen

In dit wetenschapscollege staan we stil bij de strategie en leiderschap van duurzaam ondernemen in een circulaire economie. Duurzaamheid gaat niet alleen over de toekomst van de organisatie maar ook over het dorp, de stad of de regio. Duurzame organisaties kijken verder dan hun winstneus lang is. Ze hebben ook oog voor het belang van het milieu, de mensen en uiteindelijk voor een circulaire economie. Maar hoe doen ze dat? Welke beslissingen kunt en moet u nu al nemen voor duurzaam succes in de toekomst? Kunnen traditionele organisaties veranderen in duurzame organisaties, en zo ja: hoe dan? Welke leiderschapsstijlen zijn hiervoor belangrijk? Dit wetenschapscollege helpt bij het beantwoorden van deze vragen. Het brengt de verbinding tussen strategie en leiderschap in kaart en maakt de kansen en uitdagingen voor succesvol duurzaam ondernemen zichtbaar.

Na afloop

 • Heeft u inzicht in het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van ondernemingen nu en in de toekomst.
 • Bent u zich bewust van de strategische keuzes en persoonlijk leiderschap van duurzaamheid en de circulaire economie.


Prof. dr. Gjalt de Jong is hoogleraar duurzaam ondernemen in een circulaire economie. Hij is de oprichter en inspirator van al het onderzoek, onderwijs en advisering over dit thema bij Campus Fryslân. Hij heeft jarenlange ervaring met vernieuwend college geven en ruime ervaring met ondernemerschap in het algemeen en duurzaamheid en de circulaire economie in het bijzonder. Een echte Frys foar Fryslân.
Prof.dr.ir. Jo M.L. van Engelen studeerde Natuur- en Wiskunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Twente. Hij ontving zijn doctoraat voor een proefschrift over informatietechnologie en marketing in 1989 van de Universiteit van Twente. Sinds 1991 is hij hoogleraar Business Development en later ook research fellow aan de Faculteit der Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2010 is hij hoogleraar Design Engineering aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft.

Dr. Anne Beaulieu
Dr. Anne Beaulieu

College 2: Kennis & Technologie

Dr. Anne Beaulieu

Kennis en technologie geven mede vorm aan onze wereld en hebben ons leven in vele opzichten veranderd en verbeterd. Maar kennis en technologie brengen ook risico’s mee, schieten soms tekort en veroorzaken zelfs rampen. Net zoals we voortdurend zoeken naar nieuwe vormen van bedrijvigheid, zo hebben we ook een nieuwe kijk op kennis en technologie nodig. In dit college verkennen we wat we missen in traditionele modellen zoals de ‘hype cycle’ en hoe we anders over innovatie kunnen denken. De vraag: wat maakt kennis en technologie duurzaam, staat in dit college centraal.

Na afloop:

 • Herkent u de kenmerken van duurzame kennis en technologie.
 • Weet u hoe uw organisatie kan inspelen op nieuwe kennis en technologie.

Dr. Anne Beaulieu is universitair hoofddocent wetenschap- en technologiestudies bij Campus Fryslân en verbonden aan de Faculteit Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze heeft diverse projecten geleid op het gebied van huishoudens, energie en van smart grids. Ook Big Data hoort tot haar expertise. Ze is al meer dan tien jaar een nieuwe noorderling, met Canadese roots.

Dr.ir. Niels Faber
Dr.ir. Niels Faber

College 3: Organisatie & Implementatie

Dr.ir. Niels Faber

In dit college wordt ingegaan op de vraag hoe duurzaamheid en circulariteit een plek krijgen binnen de businessmodellen van organisaties. Verduurzaming en ook de realisatie van een circulaire werkwijze worden vaak gezien als een technologische opgave. Dat dit een rol speelt is helder, maar in de praktijk blijken uitdagingen juist op andere vlakken te liggen. Namelijk, hoe zorg je ervoor dat verduurzaming en circulair ook gaan werken. Dit is veel meer een organisatorische vraag, waarbij nadenken over het businessmodel centraal staat. Dan gaat het ineens niet meer alleen over het inrichten van de interne organisatie. Het adagium ‘ieder voor zich’ verliest dan haar relevantie. In plaats daarvan is de vraag: hoe te komen tot een gedeelde waardepropositie. Hoe organiseren we deze dan tussen organisaties? En zeker niet onbelangrijk is ook welke verdeelsleutel gehanteerd wordt voor de onderlinge verdeling van baten en kosten? Deze vragen worden in dit college nader bekeken.

Na afloop:

 • Kent u de betekenis van organiseren in relatie tot verduurzaming en circulariteit.
 • Kent u het belang van samenwerking in relatie tot verduurzaming en circulariteit.
 • Kunt u uitleggen wat verduurzaming en circulariteit betekenen voor uw eigen organisatie.


Dr. ir. Niels Faber is universitair docent Circular Entrepreneurship bij Campus Fryslân. Zijn onderzoek concentreert zich op de organisatorische aspecten van en businessmodellen voor duurzaamheid en circulaire economie. Dit vertaalt zich in thema’s als: nieuwe vormen van organiseren in het bijzonder de circulaire economie, de transitie die dat met zich meebrengt en het meten van de voortgang in deze. Hij heeft talrijke academische en professionele publicaties gerealiseerd op dit onderwerp.

Prof.dr. Caspar van den Berg
Prof.dr. Caspar van den Berg

College 4: Overheidsbeleid & Transitie

Prof.dr. Caspar van den Berg

Ondernemers die verduurzamen komen veelal in aanraking met overheidsbeleid. Dat de opstelling van de overheid ertoe doet, blijkt uit het succes van regio’s waarvan de overheid verduurzaming als prioriteit heeft gesteld (regio Stockholm, regio Hamburg). Dit college maakt deelnemers vertrouwd met de theorie en praktijk van het overheidsbeleid ten aanzien van duurzaam ondernemen. Hoe werkt de beleidscyclus? In welke verschillende rollen krijg je als duurzaam ondernemer met de overheid te maken? Wat zijn de relevante beleidskaders waar je als duurzaam ondernemer rekening mee moet houden en/of je voordeel mee kunt doen? Hoe kunnen duurzaam ondernemers en de overheid nog beter samen optrekken om de regionale economie te verduurzamen?  

Na afloop:

 • Heeft u inzicht in de verschillende rollen van de overheid bij de transitie naar een duurzame economie.
 • Heeft u een goed beeld van het bestaande overheidsbeleid ten aanzien van duurzaam ondernemen.
 • Heeft u een goed begrip van de mogelijkheden om de overheid als partner in te zetten om uw doelen op het gebied van duurzaam ondernemen te behalen.


Prof. dr. Caspar van den Berg is hoogleraar Global and Local Governance aan de Campus Fryslân. Hij promoveerde aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de wisselwerking tussen de EU en het nationale bestuur, dat bekroond werd met de Van Poelje Jaarprijs voor het beste proefschrift in bestuurs- en beleidswetenschappen in Nederland en Vlaanderen. In 2013-2014 werkte hij als visiting research fellow aan Princeton University in de V.S. Zijn huidige onderzoek gaat over de doorwerking van globalisering op het regionaal en lokaal bestuur in Nederland en andere Europese landen.

Deelnemende groep Wetenschapscolleges 2019
Deelnemende groep Wetenschapscolleges 2019