Skip to ContentSkip to Navigation
Campus Fryslân

Succesvol duurzaam ondernemen in een circulaire economie

Vanaf:do 14-03-2019
Tot en met:wo 17-04-2019
Waar:Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân, Zaailand 106, 8911 BN Leeuwarden

Update: de wetenschapscolleges zijn volgeboekt.

Steeds meer ondernemers houden zich bezig met duurzaamheid en de circulaire economie. Maar wat is duurzaamheid nu eigenlijk? Waar gaat de circulaire economie over? Levert het allemaal wel geld op? Wil ik mijn bedrijf wel verduurzamen, en zo ja: hoe doe ik dat snel en eenvoudig? Gaat duurzaamheid en circulair ondernemen niet ten koste van mijn concurrentiepositie?

Om u hierbij te helpen, biedt de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân vier wetenschapscolleges boordevol wetenschappelijke inzichten en inspiratie. Het programma is ontwikkeld door experts in het vakgebied. Tijdens de colleges is er volop ruimte voor discussie met gelijkgestemde ondernemers en reflecteert u op uw organisatie en de toekomst daarvan. Met uw nieuwe kennis kunt u stappen zetten richting een duurzame toekomst van uw bedrijf. Na afloop van de wetenschapscolleges ontvangt u een certificaat van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân.

Graag nodig ik u van harte uit deel te nemen aan onze wetenschapscolleges.

Prof. dr. Gjalt de Jong
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

Praktische informatie

Data & Tijden: 14 maart, 28 maart, 4 april en 17 april, 15:30-19:00
Locatie: Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân, Zaailand 106, 8911 BN Leeuwarden
Kosten: de collegereeks kost 399,-  (vrij van BTW) en is inclusief studiemateriaal en een lichte maaltijd.

Colleges

College 1: Strategie & leiderschap

In dit wetenschapscollege staan we stil bij de strategie en leiderschap van duurzaam ondernemen in een circulaire economie. Duurzaamheid gaat niet alleen over de toekomst van de onderneming maar ook over het dorp, de stad of de regio. Duurzame ondernemingen kijken verder dan hun winstneus lang is. Ze hebben ook oog voor het belang van het milieu, de mensen en uiteindelijk voor een circulaire economie. Maar hoe doen ze dat? Welke beslissingen kunt en moet u nu al nemen voor duurzaam succes in de toekomst? Kunnen traditionele bedrijven veranderen in duurzame ondernemingen, en zo ja: hoe dan? Welke leiderschapsstijlen zijn hiervoor belangrijk? Dit wetenschapscollege helpt bij het beantwoorden van deze vragen. Het brengt de verbinding tussen strategie en leiderschap in kaart en maakt de kansen en uitdagingen voor succesvol duurzaam ondernemen zichtbaar.

Na afloop

  • Heeft u inzicht in het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van ondernemingen nu en in de toekomst.
  • Bent u zich bewust van de strategische keuzes en persoonlijk leiderschap van duurzaamheid en de circulaire economie.


Prof. dr. Gjalt de Jong is hoogleraar duurzaam ondernemen in een circulaire economie. Hij is de oprichter en inspirator van al het onderzoek, onderwijs en advisering over dit thema bij Campus Fryslân. Hij heeft jarenlange ervaring met vernieuwend college geven en ruime ervaring met ondernemerschap in het algemeen en duurzaamheid en de circulaire economie in het bijzonder. Een echte Frys foar Fryslân.

College 2: Kennis & technologie

Kennis en technologie geven mede vorm aan onze wereld en hebben ons leven in vele opzichten veranderd en verbeterd. Maar kennis en technologie brengen ook risico’s mee, schieten soms tekort en veroorzaken zelfs rampen. Net zoals we voortdurend zoeken naar nieuwe vormen van bedrijvigheid, zo hebben we ook een nieuwe kijk op kennis en technologie nodig. In dit college verkennen we wat we missen in traditionele modellen zoals de ‘hype cycle’ en hoe we anders over innovatie kunnen denken. De vraag: wat maakt kennis en technologie duurzaam, staat in dit college centraal.

Na afloop

  • Herkent u de kenmerken van duurzame kennis en technologie.
  • Weet u hoe uw organisatie kan inspelen op nieuwe kennis en technologie.


Dr. Anne Beaulieu is universitair hoofddocent wetenschap- en technologiestudies bij Campus Fryslân en verbonden aan de Faculteit Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze heeft diverse projecten geleid op het gebied van huishoudens, energie en van smart grids. Ook Big Data hoort tot haar expertise. Ze is al meer dan tien jaar een nieuwe noorderling, met Canadese roots.

College 3: Organisatie & implementatie

Steeds meer organisaties zijn zich ervan bewust dat de samenleving snel verandert en nieuwe eisen stelt aan de bedrijfsvoering en de product- en dienstverlening. Maar wat betekent dat nou concreet voor uw bedrijf? Wat doet uw organisatie al goed en wat kan beter? Hoe meet u duurzaamheid, welke prioriteiten stelt u en hoe organiseert u dit in de praktijk? En hoe communiceert u effectief over duurzaam ondernemen? Vanuit de praktijk van vele Koplopers neemt Jaap de Vries u mee in de praktische implementatie van duurzaam ondernemen.

Na afloop

  • Heeft u inzicht in de praktische implementatie van duurzaam ondernemen binnen uw organisatie.
  • Kunt u aan de slag met direct toepasbare nuttige informatie en tools.


Ir. Jaap de Vries is Civiel Ingenieur (TU Delft) en houdt zich al een leven lang bezig met duurzaamheid, zowel in Nederland als internationaal. Hij heeft jarenlang ervaring in het begeleiden van bedrijven en organisaties bij concrete verduurzaming, op technisch en milieugebied, maar ook op bestuurlijk, sociaal en organisatorisch vlak. Hij is initiatiefnemer van de Koploperprojecten toekomstbestendig ondernemen, waaraan inmiddels meer dan 350 bedrijven meededen in verschillende provincies. Sinds 2014 opereert Jaap vanuit zijn eigen bedrijf DZyzzion in netwerkverband met regionale partners.

College 4: Overheidsbeleid & transitie

Ondernemers die verduurzamen komen veelal in aanraking met overheidsbeleid. Dat de opstelling van de overheid ertoe doet, blijkt uit het succes van regio’s waarvan de overheid verduurzaming als prioriteit heeft gesteld (regio Stockholm, regio Hamburg). Dit college maakt deelnemers vertrouwd met de theorie en praktijk van het overheidsbeleid ten aanzien van duurzaam ondernemen. Hoe werkt de beleidscyclus? In welke verschillende rollen krijg je als duurzaam ondernemer met de overheid te maken? Wat zijn de relevante beleidskaders waar je als duurzaam ondernemer rekening mee moet houden en/of je voordeel mee kunt doen? Hoe kunnen duurzaam ondernemers en de overheid nog beter samen optrekken om de regionale economie te verduurzamen?  

Na afloop:

  • Heeft u inzicht in de verschillende rollen van de overheid bij de transitie naar een duurzame economie.
  • Heeft u een goed beeld van het bestaande overheidsbeleid ten aanzien van duurzaam ondernemen.
  • Heeft u een goed begrip van de mogelijkheden om de overheid als partner in te zetten om uw doelen op het gebied van duurzaam ondernemen te behalen.


Prof. dr. Caspar van den Berg is hoogleraar Global and Local Governance aan de Campus Fryslân. Hij promoveerde aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de wisselwerking tussen de EU en het nationale bestuur, dat bekroond werd met de Van Poelje Jaarprijs voor het beste proefschrift in bestuurs- en beleidswetenschappen in Nederland en Vlaanderen. In 2013-2014 werkte hij als visiting research fellow aan Princeton University in de V.S. Zijn huidige onderzoek gaat over de doorwerking van globalisering op het regionaal en lokaal bestuur in Nederland en andere Europese landen.