Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Studium Generale Leeuwarden: Herstel na COVID-19 Intensive Care

Wanneer:di 23-06-2020 20:00 - 21:00
Waar:Online
Studium Generale Leeuwarden
Studium Generale Leeuwarden

Ervaringen van een patiënt, inzichten van een onderzoeker en verwachtingen van een intensivist.

Over-leven na een Intensive Care-opname

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 85.000 patiënten opgenomen op een Intensive Care (IC)-afdeling met een kritische ziekte. Tegenwoordig overleeft een groot deel hiervan een dergelijke opname door de uitstekende medische zorg. Helaas is gedurende de afgelopen jaren duidelijk geworden dat het overleven van een IC-opname slechts het begin is van een lang hersteltraject. Patiënten die langdurig op de IC hebben gelegen, bijvoorbeeld doordat zij ernstig ziek zijn geworden door een Covid-19-infectie, hebben over het algemeen langdurig last van een verlaagde fysieke en mentale gezondheid wat zorgt voor een verminderde kwaliteit van leven. Patiënten die opgenomen geweest zijn met een Covid-19-infectie hebben een nog heftigere opname ervaren door de maatregelen die getroffen zijn om besmetting te voorkomen. Zij konden bijvoorbeeld niet of minimaal hun naasten zien en het contact met de zorgverleners werd bemoeilijkt door het gebruik van uitgebreide beschermingsmiddelen. Door de huidige Covid-19-pandemie is duidelijk geworden dat meer onderzoek en een uitgebreidere nazorg nodig is om patiënten te begeleiden tijdens dit loodzware hersteltraject. RUG/Campus Fryslân en het Medisch Centrum Leeuwarden slaan de handen ineen om dit gat op te vullen in de vorm van een promotieonderzoek naar het lange-termijn herstel van IC-patiënten.

Sprekers

Lise Beumeler is promovenda bij RUG/Campus Fryslân. De geboren Limburgse onderzoekt gezondheidsbevordering na een opname op de intensive care, want de ene patiënt herstelt beter dan de ander en waardoor dat komt is nog onontgonnen terrein.

Christiaan Boerma is intensivist bij het Medisch Centrum Leeuwarden en decaan van de MCL-academie. Christiaan combineert zijn wetenschappelijke kennis met klinische ervaring op de Intensive Care, met als aandachtspunt (micro)circulatie en medicine-based evidence.

Robert CoelenRevaliderend IC-patiënt van Covid-19 – is een collega van NHL Stenden en Campus Fryslân en Promovendus en hoogleraar Internationalisering van het Hoger Onderwijs aan NHL Stenden University of Applied Sciences in Nederland. Coelen bekleedt een functie als gasthoogleraar aan de Tongji University in Shanghai en is directeur van het Centrum voor Internationalisering van het Onderwijs, een samenwerkingsverband tussen NHL Stenden en Campus Fryslân, de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt al ongeveer 25 jaar op het gebied van internationaal onderwijs.

Deze online Studium Generale zal uitgezonden worden via het platform Blackboard Collaborate (bekijk het instructiefilmpje). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de aanmeldlink, waarna ze toegang krijgen tot het webinar.

Aanmelden is mogelijk tot 23 juni, 16.00 uur.