Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Mini-symposium digitaal burgerschap

Wanneer:do 16-09-2021 12:30 - 16:30
Waar:De Beurs, Wirdumerdijk 34, 8911 CE, Leeuwarden

Op 16 september organiseren Fers, dbieb, RUG/Campus Fryslân en de programmalijn digitaal burgerschap een mini-symposium over de rol van publieke instellingen bij het bevorderen van digitaal burgerschap. Betrokkenen uit bibliotheken, het onderwijs en overheden maken op deze dag kennis met elkaar en leren welke ontwikkelingen er spelen.

De middag bestaat uit verschillende onderdelen. Zo kun je o.a. luisteren naar drie interessante sprekers die vanuit hun expertise vertellen over het belang van het bevorderen van digitaal burgerschap en de rol van publieke instellingen daarbinnen. Daarnaast presenteren vijf bibliotheken de proeftuinen digitaal burgerschap die zij onlangs zijn gestart. Uiteraard worden deelnemers ook uitgenodigd om na het mini-symposium een bezoek te brengen aan The Glass Room-expo in dbieb.

Sprekers

Professor Anne Beaulieu
Beaulieu bezet de Aletta Jacobs Leerstoel Kennisinfrastructuren bij RUG/University Campus Fryslân. Ze is directeur van het Data Science Centre en ontwikkelde samen met Gert Stulp de minor Data Wise: Data Science in Society. Ze schrijft en doceert over de maatschappelijke aspecten van data.

Dries Depoorter
Depoorter is een Belgische kunstenaar die zich bezighoudt met thema's als privacy, kunstmatige intelligentie, surveillance & sociale media. Hij maakt interactieve installaties, apps en games en is met drie werken onderdeel van The Glass Room.

Robert van der Noordaa
Van der Noordaa is onderzoeksjournalist, voornamelijk op het terrein van desinformatie. Met gebruik van open source-opsporingstechnieken ontmaskert hij internettrollen en legt hij desinformatiecampagnes bloot.

Datum en tijd

16 september 2021
12:30 tot 16:30 uur

Programma

  • Inspirerende sprekers
  • Kick-off proeftuinen digitaal burgerschap
  • Vooraankondiging van het Nationale Bibliotheekcongres 2021

Na afloop van het mini-symposium kun je een bezoek brengen aan The Glass Room-expo bij dbieb.

Locatie

Mini-symposium
RUG/Campus Fryslân
Wirdumerdijk 34
8911 CE Leeuwarden

The Glass Room-expo
dbieb
Blokhuisplein 40
8911LJ Leeuwarden

Locaties op loopafstand van elkaar.