Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

SGL presenteert: Het vrouwenbrein

Wanneer:do 18-03-2021 20:00 - 21:00
Waar:Online
Prof.dr. Iris Sommer
Prof.dr. Iris Sommer

Het verschil tussen het mannenbrein en het vrouwenbrein en waarom men het hier zelden over eens is

Is er nu wel of geen verschil tussen de hersenen van de verschillende geslachten? Bestaat er een ‘vrouwenbrein’? Het is een spannende vraag en over het antwoord is men het zelden eens. Toch waagt psychiater en neurowetenschapper Iris Sommer zich er aan deze vraag te beantwoorden. Genuanceerd belicht ze het vrouwenbrein van vele kanten en onderzoekt ze de invloed van onder meer hormonen en opvoeding.

Het vrouwenbrein is gemiddeld 12 procent kleiner maar doet qua denkvermogen niet onder voor dat van mannen. Sterker nog: in sommige opzichten is een kleiner brein zelfs beter. Afmeting is niet het enige verschil, vrouwen hebben (gemiddeld) andere persoonlijkheidskenmerken, een ander stresssysteem, andere hormonen en een iets ander immuunsysteem. Hoe worden die verschillen tussen de seksen veroorzaakt? Wat gebeurt er wanneer iemand van geslacht verandert en hoe gaat de maatschappij om met meisjes en jongens, vrouwen en mannen? Bovenstaande vragen en meer beantwoordt Iris Sommer tijdens deze Studium Generale Leeuwarden lezing!

Prof.dr. Iris Sommer is psychiater en neurowetenschapper aan de faculteit Medische Wetenschappen/UMCG en directeur van Onderzoeksinstituut BCN Brain.

Details

Datum: 18 maart 2021
Tijd: 20.00 - 21.00u.
Locatie: Online

Naar de livestream!

Studium Generale Leeuwarden is een initiatief van RUG/Campus Fryslân, NHL Stenden Hogeschool en Tresoar.