Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

De toekomst van duurzaam, circulair organiseren

Wanneer:wo 27-01-2021 15:00 - 16:30
Waar:Online
Circulair organiseren
Circulair organiseren

De wereld is doorlopend in beweging, duurzaamheid en circulariteit hebben een vaste plek gekregen in de strategie van organisaties. Maar tussen woord en daad staan wetten, regels en heel veel praktische bezwaren. Duurzaam en circulair ondernemen vraagt van organisaties hun zaken echt anders te organiseren. Het is onvoldoende om wat LED-lampjes in te draaien en het transport te elektrificeren.

Om die vertaalslag te maken is een nieuwe generatie, duurzame businessmodellen nodig. Jonker en Faber geven in deze publiekslezing een gedegen schets van duurzaam en circulair ondernemen vanuit een Nederlands en Europees perspectief. Wat staat ons de komende tien jaar te wachten? Vervolgens gaan zij in op de aanpak die zij hebben ontwikkeld om te komen tot duurzame en circulaire businessmodellen. Alle deelnemers aan deze publiekslezing krijgen na afloop het ebook ‘Duurzaam Organiseren. Template voor het ontwikkelen van Nieuwe Businessmodellen’ gratis toegezonden.

Sprekers

Niels Faber is onderzoeker en universitair docent Circular Entrepreneurship aan de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân. Jan Jonker is hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen (Nijmegen School of Management).

Details
Datum: woensdag 27 januari
Tijd: 15.00 - 16.30 uur
Locatie: Online
De lezing is gratis bij te wonen, we verzoeken u wel een kaartje te reserveren zodat we u de link naar het online event toe kunnen sturen.