Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

CF experience

Wanneer:do 13-10-2022 14:30 - 17:00
Waar:De Beurs, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden
CF experience
CF experience

Graag laten we middelbare scholieren kennis maken met wetenschappelijk onderwijs en de mogelijkheden van studeren aan RUG/Campus Fryslân.

We bieden onder andere een aantal keer per jaar de Campus Fryslân experience aan. Tijdens deze experience volgen scholieren een werk- en hoorcollege. Een mooie gelegenheid om te ervaren hoe het is om te studeren aan een universiteit en een kijkje te nemen in ons faculteitsgebouw de Beurs. De eerstvolgende CF Experience staat op de planning voor donderdag 13 oktober. Deelnemen met je 4 of 5 vwo klas? Meld je school aan via onderstaande button.

Programma

Tijdstip Activiteit
14.30 Inloop
14.50 Centraal welkomstwoord
15.00 Start workshops (scholieren hebben keuze uit 5 gelijktijdige workshops)
15.40 Korte pauze
15.45 Start hoorcollege (alle scholieren volgen hetzelfde hoorcollege)
16.40 Afsluiting

Testimonial CSG Comenius Mariënburg

"Op Mariënburg Academie willen we samen met de leerlingen uit Atheneum 4, 5 en 6, actief contact zoeken met het wetenschappelijk onderwijs, zowel in de les als buiten de les. We hebben contact gezocht met RUG/Campus Fryslân over wat zij kunnen betekenen hierin. Campus Fryslân heeft ons daarop uitgenodigd om de CF Experience te doen, tijdens deze dag maken leerlingen door middel van een werk- en hoorcollege kennis met wetenschappelijk onderwijs en wat daarbij komt kijken. Er worden actuele en wereldwijde thema's als onder andere duurzaamheid en klimaatverandering besproken vanuit een veelheid aan wetenschappelijk disciplines. Het heeft onze leerlingen geholpen om een goed beeld te krijgen van wetenschappelijk onderwijs en hen laten zien waar ze naar toe werken. Dit helpt hen in de motivatie op de Academie. Meerdere leerlingen zijn erg enthousiast geworden voor de opleidingen bij Campus Fryslân en gaan zich aanmelden voor een vervolgopleiding hier. Ook oud-leerlingen zijn inmiddels gespot en geven aan dat ze naar volle tevredenheid studeren op deze locatie. Wat ons betreft is dit dan ook een opmaat naar meer samenwerking tussen VO en WO in de stad Leeuwarden met als doel ruimte te bieden aan het vele academische talent waaraan wij les mogen geven."