Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

Wetenschapscafé Citizen Science

Wanneer:di 06-03-2018 20:00 - 22:00
Waar:het Oranje Bierhuis, Auckamastraatje 2, Leeuwarden
Wetenschapscafé: Citizen Science

Op dinsdag 6 maart organiseert RUG/Campus Fryslân, in samenwerking met Lân fan taal, het wetenschapscafé over Citizen Science: de onderzoekende burger helpt! Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Onderzoeksprojecten maken tegenwoordig meer en meer gebruik van betrokken burgers voor het verzamelen van gegevens. Van het meten van fijnstof in de lucht tot het uitschrijven van gekaapte brieven, vrijwilligers zijn van groot belang voor de wetenschap. Tijdens het Wetenschapscafé op 6 maart bespreken we het belang en de inzet van de burgerwetenschap samen met Dr. Nanna Hilton (Rijksuniversiteit Groningen) en Sander Turnhout (SoortenNL). Voor welke projecten vragen zij de hulp van burgers? En op wat voor manier zetten ze die vrijwilligers eigenlijk in? En waar ligt de grens? In een avondvullend programma leer je alles over citizen science en waarom dit zo belangrijk is voor de wetenschap.

Sander Turnhout

Sander Turnhout is Strategisch Adviseur van SoortenNL en als buitenpromovendus verbonden aan de Radboud Universiteit waar hij onderzoek doet naar sociale dynamieken in natuur-informatienetwerken. In zijn lezing gaat hij in op de ontwikkeling van de burgerwetenschap binnen de natuurbescherming. Hier zie je dat vrijwilligers, in veel gevallen, de wetenschap gebruiken om hun belangen te verdedigen. Wetenschap wordt een manier om te winnen aan politieke relevantie. Verschillende grenzen worden daarbij tegelijk geslecht: niet alleen die tussen citizens &science maar ook die tussen burger & politiek en die tussen politiek & wetenschap.

Nanna Hilton

Dr. Nanna Haug Hilton is universitair hoofddocent sociolinguïstiek bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is tevens projectleider van het project Stimmen fan Fryslân, een taal-app die eind 2017 is gelanceerd door de Rijksuniversiteit Groningen samen met Omrop Fryslân en Lân fan Taal. Gebruikers van Stimmen kunnen woorden inspreken en creëren daarmee een unieke collectie met gesproken taal. Daarnaast is de app ook in staat om het accent van mensen (die uit Fryslân komen) te herkennen via de Dialektkwis. Via deze vorm van citizen science verzamelt het project gegevens waar later kennis over taal en taalgebruik op wordt gebaseerd. In deze lezing krijgt het publiek een kijkje achter de schermen, en zullen de allereerste resultaten van Stimmen fan Fryslân worden gepresenteerd.

Lân fan taal

Lân fan taal is een vrijstaat voor álle talen van de wereld, waarin alle talen gelijk zijn en taal grenzeloos is. Lân fan taal is ontstaan uit een samenwerking van Afûk, Explore the North, Fryske Akademy, Gemeente Leeuwarden, Historisch Centrum Leeuwarden, Neushoorn, Omrop Fryslân, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, Tresoar, Keunstwurk en Tryater.