Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Campus Fryslân

Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân is een unieke faculteit gevestigd in Leeuwarden. De faculteit richt zich op de multidisciplinaire bestudering van wetenschappelijke vraagstukken samenhangend met maatschappelijke en economische thema’s die als relevant zijn bestempeld voor de Friese regio. Dit geeft internationale studenten, PhD's en gerenommeerde onderzoekers de mogelijkheid om wetenschappelijke kwesties te benaderen vanuit verschillende perspectieven. Als faculteit zijn we altijd op zoek naar het vinden van lokale oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Join us and discover your different view!

printView this page in: English