Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Scholarships and awards

Dirk Smilde Fellowship

Het Qumran Instituut is een toponderzoeksinstituut verbonden aan de faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij van de Rijksuniversiteit Groningen. Al sinds 1961 doet het instituut onderzoek naar de Dode Zeerollen, een haast onuitputtelijke bron van informatie over de Joodse cultuur van tweeduizend jaar geleden. Het is het enige expertisecentrum in Nederland op het gebied van de Dode Zeerollen en het vroege Jodendom en speelt internationaal een leidende rol.

Dirk Smilde portret

Dankzij de steun van Dirk Smilde is een fellowship ingesteld - uniek voor Nederland - om elke twee jaar internationale toponderzoekers de gelegenheid te geven enige tijd in Groningen te werken. Gedurende enkele maanden kunnen de fellows een specifiek thema binnen het vroege Jodendom en de Dode Zeerollen, dat van breder belang is voor de bestudering van de oudheid, aan het Qumran Instituut bestuderen.

De fellowships variëren van een periode tussen de drie en de zes maanden. De fellows delen de voortgang van hun onderzoek met de universitaire gemeenschap en geven eens per maand een seminar dat open staat voor studenten en onderzoekers van buiten de Rijksuniversiteit Groningen.

Door toonaangevende fellows aan te stellen, zullen meer en meer mensen de weg naar Groningen weten te vinden. Zo kan het Qumran Instituut zich verder profileren tot een nationaal en internationaal toonaangevend platform, waar vanuit de hele wereld onderzoekers komen voor onderwijs, wetenschap, lezingen en congressen.

Laatst gewijzigd:24 juli 2023 12:21