Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Scholarships and awards

Aart Bosman Student Excellence Award

Deze prijs, die in 2017 voor het laatst werd uitgereikt tijdens de afsluiting van het academisch jaar, krijgt een nieuwe bestemming en wordt niet meer uitgereikt aan een GUF-100 winnaar.

De Aart Bosman Student Excellence Award werd tussen 2014 en 2017 jaarlijks uitgereikt aan de meest excellente RUG student van het jaar. De prijs bestaat uit een eenmalige beurs van €2.500 die door de student wordt besteed aan de academische studie of onderzoek, bij voorkeur in het buitenland.

Hoofdsponsor van de Aart Bosman Student Excellence Award is alumnus Gezinus Hidding. Hij wil via de prijs de naam van zijn leermeester Aart Bosman eren en tegelijkertijd iets terug doen voor zijn Alma Mater en haar studenten.

Thomas Hoeksema ontvangt zijn award (bron: Taatgen-Fotografie)
Thomas Hoeksema ontvangt zijn award (bron: Taatgen-Fotografie)

Winnaar 2017

Op de zomerceremonie op 7 juli 2017 Folkert Nobels uitgeroepen tot winnaar van de RUG Aart Bosman Student Excellence award. Folkert rondde zijn beide bachelor studies, Natuurkunde en Astronomie, cum laude af. Hierop volgend slaagde hij voor het Bachelor Honours program. Op dit moment doet Folkert twee masterstudies, ook weer in Natuurkunde en Astronomie. Zijn cijfers zijn nu nog hoger, en leiden wellicht tot twee summa cum laudes. Tussendoor heeft Folkert ook een internationale studentenvereniging voor astronomiestudenten opgericht en is hij vrijwilliger bij het Blaauw Observatorium en in de ‘Jongeren Werkgroep Sterrenkunde’.

Eerdere winnaars

Winnaar 2014: Zoë Zernitz
Winnaar 2015: Thijmen Calis
Winnaar 2016: Thomas Hoeksema

Aart Bosman

Aart Bosman

Prof.dr. Aart Bosman (1930 - 2008) was tot 1995 hoogleraar aan de RUG en is de grondlegger Bestuurlijke Informatiekunde in Nederland. Hij was een vernieuwer, een oorspronkelijk denker en bewandelde geen veel betreden paden. Deze eigenzinnige hoogleraar stimuleerde studenten tot extra curriculaire activiteiten zodat zij zich konden onderscheiden. Zijn naam past daarom goed bij de Student Excellence Award: het zijn met name studenten die zich naast hun briljante studieresultaten weten te onderscheiden door het ondernemen van maatschappelijke nevenactiviteiten. Prof. Bosman heeft een reeks aan Nederlandse en internationale publicaties op zijn naam staan. Meer dan tien hoogleraren en twintig promovendi komen uit zijn leerschool. Boeken van zijn hand worden in het huidige Nederlandse hoger onderwijs nog steeds gebruikt.

De Aart Bosman Student Excellence Award wordt vanaf 2014 aan de student uitgereikt en uitgekeerd door het Ubbo Emmius Fonds. Dit is het fonds van de RUG waaraan alumni en relaties kunnen doneren om bijzonder onderzoek te steunen en beurzen en prijzen voor studenten van de RUG mogelijk te maken.

Laatst gewijzigd:11 juli 2019 13:09
printView this page in: English