Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Strategisch Plan 2015-2020Visie en waarden

Waarden

Waarden

Inleiding

De kernwaarden definiëren de cultuur van onze universiteit. Ze leiden ons bij het nemen van beslissingen en het bepalen van de samenwerking tussen medewerkers, studenten en stakeholders.

Academische vrijheid

Onderzoek en onderwijs vinden plaats in een klimaat van vrijheid van mening en meningsuiting: "The right, without constriction by prescribed doctrine, to freedom of teaching and discussion, freedom in carrying out research and disseminating and publishing the results thereof, freedom to express freely their opinion about the institution or system in which they work, freedom from institutional censorship and freedom to participate in professional or representative academic bodies." [1]

Integriteit

Integriteit is de basis van ons handelen. Integriteit staat hier voor eerlijkheid, openheid en transparantie in de werkwijze en verslaggeving en is de grondslag van ons onderzoek en onderwijs. Integriteit en academische vrijheid gaan hand in hand.

Diversiteit en sociale inclusie

Diversiteit is een belangrijk aspect van academisch succes. Daarom hechten wij grote waarde aan de standpunten en bijdragen van alle medewerkers en studenten. Ook creëren wij een gevoel van betrokkenheid door middel van een academische gemeenschap waarin iedereen meetelt. Een brede betrokkenheid bij de strategie en het beleid van de universiteit wordt gerealiseerd door een constante interactie met medewerkers, studenten en de medezeggenschapsorganen.

Innovatie en openheid

We streven naar verbetering in alles wat we doen. We staan open voor nieuwe ideeën en trachten onze kennis continu uit te breiden. We zijn internationaal actief en staan open voor andere standpunten en methoden, waarbij we graag nieuwe contacten leggen en nieuwe relaties opbouwen. Open Access, Open Research en Open Data zijn belangrijke strategieën om deze doelen te bereiken. Ze helpen ons excellente resultaten te behalen in onderzoek, onderwijs en maatschappelijke impact.

Rekenschap

Onze geloofwaardigheid berust op de waarden die wij hebben ten aanzien van innovatie, inclusie en integriteit, alsmede op de wijze waarop we oplossingen vinden voor de maatschappelijke problemen van nu. Dit wordt versterkt door ons streven als publieke organisatie rekenschap af te leggen en transparant te zijn over al onze activiteiten.

Duurzaamheid

We integreren duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord gedrag consistent in ons onderwijs, onderzoek en bestuur. We geloven dat de universiteit dankzij de samenwerking met studenten, medewerkers en andere toonaangevende partners een verschil maakt op het gebied van duurzaamheid. Dat doen we door te streven naar een kringloopeconomie en een duurzame samenleving.[1] see: UNESCO, Recommendation Concerning the Status of Higher‐Education Teaching Personnel (1997), para 27.

Laatst gewijzigd:20 oktober 2017 16:35
printView this page in: English