Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Strategisch Plan 2015-2020Visie en waarden

Missie en Visie

Missie

Missie

De Rijksuniversiteit Groningen is een ambitieuze internationale research-universiteit, die stevig geworteld is in het noorden van Nederland.De universiteit creëert en deelt kennis door middel van excellent onderzoek en onderwijs en levert zo een substantiële bijdrage aan de samenleving.

Visie

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationale academische gemeenschap waarin intra- en interdisciplinair onderzoek leidt tot wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke innovatie en getalenteerde studenten worden opgeleid tot vernieuwers die bijdragen aan een duurzame samenleving. Het onderzoek en onderwijs zijn gebaseerd op intrinsieke nieuwsgierigheid en interactie met de mondiale samenleving. Hierdoor zijn onderzoek, onderwijs en processen met maatschappelijke impact nauw met elkaar verweven.

Ons onderzoek is van hoog niveau. Het onderzoek berust op sterke kerndisciplines met voldoende onderzoekscapaciteit. Deze kerndisciplines staan aan de basis van ons interdisciplinaire onderzoek. Het onderzoek in de kerndisciplines en het interdisciplinaire onderzoek helpen ons om ons fundamentele begrip en kennis van de wereld te verbreden en innovatieve antwoorden te vinden voor de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. De wereld begrijpen en dit begrip in de praktijk toepassen zijn twee hoofdtaken van de universiteit.

Gelet op deze taken zijn we actief betrokken bij het verspreiden van kennis en het omzetten van deze kennis in duurzame economische en maatschappelijke processen en producten. De nadruk ligt hierbij op onze drie onderzoeksprioriteiten (Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society) en op de behoeften van Noord-Nederland. Als gevolg van hun politieke en economische situatie bieden de noordelijke provincies de universiteit een unieke omgeving voor innovatief onderzoek gericht op mondiale maatschappelijke problemen. Omgekeerd geeft de universiteit Noord-Nederland een venster op de wereld.

We willen dat onze studenten actieve, onafhankelijke en verantwoordelijke burgers worden die kritisch nadenken, de wetenschappelijke en maatschappelijke problemen van nu oplossen en de ondernemers van de toekomst worden. Daarvoor zetten we in op de totstandkoming van hechte banden tussen studenten en medewerkers, tussen onderwijs en onderzoek, en tussen onderwijs en relevante maatschappelijke kwesties. Dat gebeurt in een nationale en internationale context, met als uitgangspunt kleinschalig onderwijs.

Voor excellent onderwijs en onderzoek zijn verschillende perspectieven noodzakelijk, waarvoor de aanwezigheid van diverse nationaliteiten en talenten een vereiste is. Dit bereiken we door een omgeving te creëren waarin talent wordt herkend en zich kan ontwikkelen. Wij bieden carrièremogelijkheden en studieprogramma’s aan die ervoor zorgen dat getalenteerde onderzoekers en studenten uit de hele wereld naar ons toekomen. Hierbij krijgen zij volop de mogelijkheid hun specifieke talenten in te zetten, te trainen en te ontwikkelen. De universiteit creëert zo een bestand van arbeidskrachten met een gedegen kennis, waarmee ze substantieel kan bijdragen aan een breder begrip van de wereld en het oplossen van de problemen die daarin spelen. We vinden het belangrijk in contact te blijven met onze alumni over de hele wereld en hen in staat te stellen bij te dragen aan de missie van de universiteit.

Laatst gewijzigd:17 maart 2016 14:55
printView this page in: English