Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Strategisch Plan 2015-2020Strategische doelen

Onderzoek

Huidige situatie

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een uitstekende internationale reputatie op het gebied van onderzoek. Dat blijkt uit onze positie op internationale ranglijsten. ZIAM (Zernike Institute for Advanced Materials) behoort tot de twee beste onderzoekscholen in Nederland. In de andere organisatie in de top twee, te weten NOVA (Nederlandse Onderzoekschool voor de Astronomie), zijn we partners. Investeringen in internationaal interdisciplinair onderzoek hebben geresulteerd in zeer gerespecteerde instituten en groepen als het ERIBA (European Research Institute for the Biology of Ageing), het Centrum voor Synthetische Biologie en het Willem Barentsz Poolinstituut. De universiteit heeft bovendien veel ERC-laureaten voortgebracht. Sinds 2007 zijn meer dan 25 Starting Grants, 9 Advanced Grants en 4 Proof of Concept Grants toegekend aan onze academici. In Nederland staat de Rijksuniversiteit Groningen hiermee bovenaan de lijst van ERC-toekenningen, waarmee ze in het gezelschap van de beste universiteiten in Europa verkeert.

Visie

Ons excellente onderzoek is gebaseerd op sterke kerndisciplines met voldoende onderzoekscapaciteit. Voldoende onderzoekscapaciteit zorgt voor een creatieve, kritische omgeving waarin nieuwe ideeën worden waargemaakt en jong talent zich kan ontwikkelen. Sterke kerndisciplines zijn voorwaardelijk voor interdisciplinair onderzoek. Interdisciplinair onderzoek is niet alleen noodzakelijk om fundamentele inzichten te verkrijgen, maar ook om innovatieve oplossingen te vinden voor de maatschappelijke problemen van vandaag. De universiteit heeft de verantwoordelijkheid daaraan bij te dragen. Daarbij besteden we expliciet aandacht aan fundamentele maatschappelijke vragen die eigen zijn aan Noord-Nederland. Bijvoorbeeld de vraag hoe plattelandsgemeenschappen duurzaam kunnen worden als de bevolking krimpt en vergrijst; welke factoren en oplossingen van invloed zijn op Healthy Ageing; hoe de diverse problemen moeten worden opgelost die worden veroorzaakt door gaswinning; of wat de alternatieve en bij voorkeur duurzame energiebronnen van de toekomst zijn.

Om de wereld beter te begrijpen en tegelijkertijd bovengenoemde problemen te helpen oplossen zullen we een omgeving creëren die fundamenteel disciplinair en interdisciplinair onderzoek stimuleert en onderzoekers ondersteunt opdat zij optimaal kunnen presteren. Drie aspecten zijn hiervoor cruciaal. Het eerste aspect is een gevarieerde, internationale setting. Als we al het beschikbare onderzoektalent optimaal willen gebruiken, is een diverse samenstelling van onderzoekteams vereist. Dit leidt tot uiteenlopende standpunten en methoden, die ertoe bijdragen nieuwe kennis te genereren en fundamentele vragen te beantwoorden. Het tweede aspect is het optimale gebruik van IT. Een up-to-date IT-infrastructuur is onmisbaar voor een grondiger begrip van de wereld. De moderne wetenschap kan niet meer zonder krachtige computers en de mogelijkheid grote hoeveelheden data te verwerken. Dit zal de wetenschappelijke benadering van fundamentele kwesties blijvend veranderen en de mogelijkheid bieden deze in een bredere en transdisciplinaire context te beoordelen. Het derde aspect is het bieden van een voedingsbodem voor ondernemersgeest. Dat betekent dat we onderzoekers ondersteunen in nieuwe, risicovolle ideeën en hen helpen strategische partnerschappen aan te gaan.

Doel

Ons doel is op het gebied van fundamenteel disciplinair en interdisciplinair onderzoek in de top 25 van Europese universiteiten terecht te komen en substantieel bij te dragen aan technologische, medische, maatschappelijke en culturele vooruitgang. Ons onderzoek wordt gedreven door intrinsieke nieuwsgierigheid en innovatieve interactie met de samenleving, uitgevoerd in ultramoderne faciliteiten. Het potentieel van getalenteerde jonge onderzoekers wordt optimaal benut en de resulterende kennis wordt actief overgedragen aan studenten via research-driven onderwijs.

We bereiken ons doel door:

  • onze basis voor baanbrekend fundamenteel onderzoek te versterken;
  • te blijven investeren in fundamenteel onderzoek waar het gaat om de onderzoeksprioriteiten Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society;
  • opkomende onderzoeksgebieden te stimuleren die de grenzen van disciplines overschrijden;
  • een transparante en goed geoutilleerde onderzoekomgeving te creëren.

Strategie

We versterken de excellente basis voor onderzoek door relevante onderzoeksprogramma’s en expertise nader te profileren. Dit geldt zowel voor het vrije fundamentele onderzoek als voor het fundamentele onderzoek op het gebied van de onderzoeksprioriteiten. Ook optimaliseren we de hiervoor benodigde onderzoekscapaciteit door het samenvoegen van groepen en het samenwerken in lokale en internationale settings, zoals de branch-campussen. We investeren extra in het vormen van strategische partnerschappen met de academische wereld, lokale bedrijven en financiers van onderzoek en versterken het technisch onderzoek om proof of concepts voor het bedrijfsleven te realiseren.

Inter- en multidisciplinair onderzoek wordt gestimuleerd door de creatie van een facilitaire en financiële infrastructuur waardoor onderzoekers uit verschillende disciplines elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk onderzoeksprojecten kunnen opzetten.

Het (inter)disciplinair onderzoek wordt ondersteund door een moderne IT-infrastructuur en intensiever gebruik van e-science. Bovendien zullen we een transparante onderzoekomgeving actief stimuleren en faciliteren door de principes van Open Research, Open Data en Open Access te implementeren in de academische gemeenschap.

Laatst gewijzigd:19 juli 2018 10:08
printView this page in: English