Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Strategisch Plan 2015-2020Strategische doelen

Onderwijs

Huidige situatie

De onderwijsstrategie en de onderwijsomgeving moeten aldoor worden geoptimaliseerd en vernieuwd, als we willen voldoen aan de toekomstige eisen van een snel veranderende mondiale samenleving. Voortbouwend op een lange traditie van onderwijs van topkwaliteit en baanbrekende innovatie heeft de Rijksuniversiteit Groningen daarom in de afgelopen jaren haar onderwijssysteem revolutionair vernieuwd. We hebben met succes pilots opgezet voor geavanceerde onderwijsconcepten, zoals onderwijs dat is gebaseerd op onderzoek, ‘student communities’, ‘international classroom’ en e-learning. Al deze concepten worden momenteel geïmplementeerd. Het gevolg is dat de studieresultaten en de tevredenheid van de studenten aanzienlijk verbeterd zijn.

Visie

We streven ernaar het potentieel van jonge mensen optimaal te ontwikkelen. Zo kunnen ze de wereld van morgen vormgeven als onafhankelijke en verantwoordelijke deelnemers aan de samenleving. Als burgers die kritisch denken, op academisch niveau functioneren en hun kennis op een nuttige manier toepassen.

Onze onderwijsvisie is daarom gericht op het creëren van sterke banden tussen studenten en medewerkers, tussen onderwijs en onderzoek en tussen onderwijs en relevante maatschappelijke kwesties, in een nationale en internationale context. We geloven dat talent en potentieel floreren in een hechte academische gemeenschap, die kennis deelt, creëert, uitwisselt en integreert: een gemeenschap die leden inspireert om hun academische kennis, interesses en talenten optimaal te ontwikkelen.

Omdat de Rijksuniversiteit Groningen een internationale universiteit is, bestaat er behoefte aan een internationaal onderwijsaanbod. Ook moet er een academische en sociale omgeving zijn waarin culturele verschillen tussen medewerkers en studenten iedereen kansen bieden om van elkaar te leren. Dit stelt medewerkers en studenten in staat zich optimaal te ontwikkelen. Ook helpt dat hen op een betrokken en respectvolle wijze samen te werken en een verantwoordelijke bijdrage te leveren aan de academische wereld en de samenleving.

Onze visie op onderwijs en leren gaat ervan uit dat het verzamelen van kennis en vaardigheden in de eerste plaats het gevolg is van een optimale interactie tussen medewerkers en studenten. Dat helpt studenten actieve en verantwoordelijke deelnemers te worden in hun eigen leerproces. Onze onderwijsstrategie is erop gericht studenten te stimuleren om gerespecteerde deelnemers te worden in de academische gemeenschap. Leren is daarom een activiteit die plaatsvindt in een context. Het is een wisselwerking tussen de docent en de student die is gericht op leren om te weten, leren te doen, leren samen te leven en leren te zijn. [1] Een betrokken begeleiding geeft studenten de mogelijkheid bekend te raken met de gedeelde kennis van hun discipline. Zo kunnen ze hierop voortbouwen en de kennis uitbreiden die ze hebben vergaard op basis van hun eigen ervaring, perspectief en achtergrond.

Doel

Het doel is studenten de waarden, vaardigheden en kennis bij te brengen die ze nodig hebben om uit te groeien tot de volgende wereldwijde generatie van onafhankelijke, verantwoordelijke leiders, innovators, academici en professionals die ook kritisch kunnen nadenken. Daartoe onderwijzen we studenten in een uitdagende omgeving, die is gericht op zowel persoonlijke ontwikkeling en ambitie, als creativiteit, ondernemersgeest en een wederzijds streven naar topresultaten. Deze omgeving wordt geïnspireerd door toonaangevend, actueel onderzoek, uitermate gemotiveerde docenten en relevante maatschappelijke kwesties in een nationale en internationale context.

We bereiken ons doel door:

  • een academische en sociale omgeving te creëren waarin studenten actief betrokken zijn bij het eigen leerproces en waarin leren en de ontwikkeling van de eigen talenten centraal staan;
  • kennis uit te wisselen, te creëren en te integreren in een innovatieve, hechte academische gemeenschap waarin excellent onderwijs en sterke motivatie bij studenten worden zeer hoog aangeschreven;
  • onderwijs van topkwaliteit te leveren dat is gebaseerd op onze onderzoekskwaliteiten en dat studenten de mogelijkheid biedt te studeren en te werken aan de grenzen van het weten;
  • het internationale karakter van onze academische gemeenschap te intensiveren om studenten en medewerkers in staat te stellen samen te werken met en te leren van mensen met verschillende culturele achtergronden om zo een mondiaal perspectief te ontwikkelen;
  • studenten de nodige vaardigheden, houding en kennis bij te brengen die nodig zijn om met succes te concurreren op de internationale arbeidsmarkt.

Strategieën

We stellen hoge eisen aan studenten en aan onszelf om de gewenste omgeving en gemeenschap te creëren. We belonen niet alleen excellente studenten, maar ook excellente medewerkers. Medewerkers en studenten worden aangemoedigd om innovatieve onderwijsmethoden, zoals ‘e-learning’ en de ‘flipped classroom’, te ontwikkelen en te evalueren. Hiermee zorgen we ervoor dat we met de tijd meegaan. Faculteiten, afdelingen en docenten worden aangemoedigd om samen te werken ten gunste van de student. Ook worden ze gestimuleerd om coherente, effectieve en interdisciplinaire methoden te ontwikkelen om onderwijs vorm te geven. Daarnaast blijven we onze academische gemeenschap versterken door middel van ‘learning communities’ binnen de hele universiteit.

Het onderwijs is zowel op bachelor- als op masterniveau gebaseerd op onderzoek. Dat doen wij om er zeker van te zijn dat studenten ook werkelijk deel uitmaken van de academische gemeenschap, terwijl ze tegelijkertijd toegang krijgen tot het allerbeste op het gebied van wetenschap en technologie. We blijven ons richten op onze sterke punten en prioriteiten op het gebied van onderzoek, vooral in de masterprogramma’s. Afgestudeerden zullen daarom zeer gewilde specialisten zijn in hun vakgebied, die de maatschappelijke kwesties van vandaag en morgen helpen oplossen.

De groeiende diversiteit van de academische gemeenschap juichen wij toe. We bieden een internationaal perspectief door het concept van de ‘international classroom’ toe te passen. Hierbij maken studenten kennis met verschillende perspectieven en wordt gebruikgemaakt van internationale voorbeelden om onderwerpen toe te lichten. De introductie van een of meer internationale branch-campussen en de uitbreiding en verbetering van huidige internationale partnerschappen zal onze academische gemeenschap verder internationaliseren en versterken.

We benoemen de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en ondernemerschapsvaardigheden, die een vast onderdeel zijn van de bachelor- en masterprogramma’s, om studenten de benodigde competenties te geven. We optimaliseren bovendien de beroepskeuzediensten, zodat we beter in staat zijn studenten te helpen om hun carrière vorm te geven en een passende baan te vinden.


[1] UNESCO Delors Report: the four pillars of learning.

Laatst gewijzigd:19 juli 2018 10:07
printView this page in: English