Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Strategisch Plan 2015-2020Voorzieningen

Studentendiensten, ondersteuning en medezeggenschap

Student services

Huidige situatie

De Rijksuniversiteit Groningen biedt onderwijsprogramma’s, ondersteunende diensten en algemene faciliteiten voor haar studenten. Behalve in de bachelor- en masterprogramma’s van topkwaliteit ligt de aantrekkingskracht van de Rijksuniversiteit Groningen in de goede reputatie van de stad Groningen en het actieve studentenleven. De combinatie van onderwijs van topkwaliteit en een levendige woonomgeving is een uniek kenmerk. Hierdoor levert de universiteit afgestudeerden af met een brede ervaring die goed zijn voorbereid op academische functies in de samenleving.

Visie

De universiteit is een academische gemeenschap van medewerkers en studenten die samenwerken om de doelen van de universiteit te realiseren. Studenten wijden zich aan hun studie en nemen hun verantwoordelijkheid voor het studentenleven in al zijn facetten. Tegelijkertijd zijn ze actief betrokken bij de academische gemeenschap en participeren ze op de verschillende niveaus van besluitvorming, van de Universiteitsraad tot faculteitsraden en opleidingscommissies.

In ruil hiervoor krijgen studenten optimale ondersteuning om hun studie af te ronden, hun toekomstige carrière te plannen en hun persoonlijke interesses en talenten te volgen. Extracurriculaire activiteiten worden gefaciliteerd en aangemoedigd, omdat ze de persoonlijke ontwikkeling van de studenten verbreden en hun vaardigheden en ervaringen vergroten.

Doel

Het doel is een betrokken en toegewijde studentenpopulatie die op tijd afstudeert en goed is voorbereid op de toekomstige carrière. Daartoe bieden we uitstekende diensten en faciliteiten voor studenten en betrekken we studenten actief bij het bestuur van de universiteit.

Het doel bereiken we door:

  • onderling gerelateerde diensten en activiteiten ter ondersteuning van de studie en carrière op te zetten op universitair en facultair niveau;
  • studenten actief te betrekken bij de academische gemeenschap;
  • extracurriculaire activiteiten te faciliteren.

Strategieën

We zetten diensten en voorzieningen op die samen een strategie voor loopbaanondersteuning ontwikkelen en implementeren, alsmede vijfjarenplannen voor sport-, cultuur- en studentenfaciliteiten.

We werken nauw samen met studie- en studentenverenigingen, opleidingscommissies en studentenmedezeggenschapscommissies. Hierdoor moedigen we ze actief aan om activiteiten te ontwikkelen binnen het kader van de universiteit en studenten te betrekken bij de academische gemeenschap. Het opnemen van internationale studenten in de academische gemeenschap wordt bereikt door consistent tweetalige communicatie aan te bieden voor alle diensten en activiteiten. Daarnaast zetten we specifieke diensten en activiteiten op voor internationale studenten.

Extracurriculaire activiteiten moeten worden beloond. Daarom formuleren we een beleid dat studenten aanmoedigt en beloont voor uitzonderlijke prestaties naast hun studie, bijvoorbeeld in topsport, cultuur en ondernemerschap.

Laatst gewijzigd:19 juli 2018 10:17
printView this page in: English