Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieAdviesorganen

Adviescommissie Functiebeperkte Studenten (ACF)

De Adviescommissie voor Functiebeperkte studenten evalueert het huidige beleid van de RUG voor studenten met een functiebeperking en adviseert het College van Bestuur over wijzigingen in dit beleid.

De ACF bestaat uit 12 leden - zes personeelsleden en zes studenten - en enkele toehoorders. De personeelsleden zijn personen die in hun functie werken met functiebeperkte studenten. Van de studenten zijn vijf afkomstig uit de doelgroep en wordt een voorgedragen door de Universiteitsraad.

De studentendecaan met als aandachtsgebied functiebeperkte studenten, de vertrouwenspersoon en het studentlid van het presidium van de Universiteitsraad zijn toehoorder. Het ambtelijk secretariaat van de commissie wordt verricht door de afdeling Studentenzaken.

Informatie over de ACF kan worden verkregen via de voorzitter, Mirjam Buigel, faculteit Rechtsgeleerdheid of de ambtelijk secretaris, Jan Wolthuis, afdeling Studentenzaken.

Laatst gewijzigd:11 april 2016 10:46
printView this page in: English