Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsHuisstijlMerkbeleid

Profileren van organisatie-onderdelen, universiteitsbrede activiteiten of projecten

Het visueel profileren van organisatie-onderdelen, universiteitsbrede activiteiten of projecten kan door:

 • de naam van een organisatie-onderdeel terug te laten komen in de logobalk;
 • een herkenbare beeldtaal te laten ontwikkelen.

Logobalk

Voor de duidelijkheid; in de logobalk staan alleen faculteiten, diensten of organisatie-onderdelen die rechtstreeks onder het College van Bestuur vallen of daar speciale toestemming voor hebben gekregen. Universiteitsbrede projecten of activiteiten mogen niet op de tweede plek in de logobalk staan. Zie ook merkenachitectuur

Herkenbare beeldtaal

Het herkenbaar maken of profileren van organisatie-onderdelen, universiteitsbrede activiteiten of projecten kan door een herkenbare beeldtaal te laten ontwikkelen. Denk aan:

 • een duidelijke keuze in thema of stijl van fotograferen;
 • stijlementen steeds op dezelfde manier toepassen. Vanzelfsprekend gelden voor de stijlelementen de RUG-huisstijlcriteria;
 • een tekening of afbeelding die kenmerkend is voor het organisatie-onderdeel, de activiteit of het project.

Kenmerkende tekening / beeld

Bij het laten ontwerpen van een tekening of een afbeelding die in alle uitingen van het betreffende organisatie-onderdeel, universiteitsbrede activiteit of project terugkomt, is een aantal randvoorwaarden van belang:

 • De tekening of afbeelding moet altijd worden gebruikt in combinatie met het logo van de RUG en maakt deel uit van de huisstijl van de RUG.
 • Het logo van de RUG neemt een vaste plek in, linksboven in het totaalbeeld (digitaal of op papier).
 • De tekening of afbeelding neemt een ondergeschikte plaats in en staat niet op dezelfde hoogte als het logo van de RUG.
 • In de tekening of afbeelding mag geen tekst staan. Met de naam van een project- of organisatieonderdeel komt een afbeelding al snel over als een sublogo. In de RUG-huisstijl zijn sublogo’s niet toegestaan.
 • Voor de tekening of afbeelding worden de primaire RUG-huisstijlkleuren gebruikt. Dit is vanzelfsprekend niet aan de orde indien gekozen wordt voor een foto.
 • De tekening of afbeelding heeft strakke vormen en past goed bij de huisstijl.

Een mooi voorbeeld van een kenmerkende tekening of afbeelding is het beeld dat in verschillende uitingen van de faculteit Economie en Bedrijfskunde terugkomt.

beeld FEB
beeld FEB

Licht de afdeling Communicatie van te voren in en betrek haar bij het ontwerpproces ( huisstijl@rug.nl )!

Een kenmerkende tekening /beeld in andere huisstijlen toepassen

Gebruik van kenmerkende beelden in andere huisstijlen is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • Toepassing geschiedt altijd in combinatie met het RUG-logo.
 • Het beeld moet vlakbij het RUG-logo staan.
 • Het beeld mag niet groter zijn dan het RUG-logo.

Voor het overige gelden de algemene regels voor het gebruik van het RUG-logo in andere huisstijlen.

Laatst gewijzigd:26 juni 2015 14:28
printView this page in: English