Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsHuisstijlMerkbeleidMerkenarchitectuur

Naamgeving en logobalk

In de huisstijl wordt Rijksuniversiteit Groningen/University of Groningen in de regel voluit geschreven. Het is toegestaan om in lopende Nederlandstalige teksten de afkorting RUG toe te passen. Hieraan voorafgaand dient de naam dan wel eerst één keer voluit geïntroduceerd te zijn (met afkorting erbij). In Engelse teksten wordt de afkorting UG gebruikt. N.B. de schrijfwijze RuG is niet meer in gebruik.

Weergave namen, naamgeving faculteiten en diensten

Namen van faculteiten en diensten dienen als hieronder te worden weergegeven.

 • Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap -  Faculty of Theology and Religious Studies
 • Faculteit Rechtsgeleerdheid - Faculty of Law
 • Faculteit Medische Wetenschappen -  Faculty of Medical Sciences
 • Faculty of Science and Engineering
 • Faculteit der Letteren - Faculty of Arts
 • Faculteit Economie en Bedrijfskunde - Faculty of Economics and Business
 • Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Faculty of Behavioural and Social Sciences
 • Faculteit Wijsbegeerte - Faculty of Philosophy
 • Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen - Faculty of Spatial Sciences
 • University College Groningen - University College Groningen
 • Campus Fryslân - Campus Fryslân (faculteit in oprichting)
 • Bureau van de Universiteit - Office of the University
 • Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen - University of Groningen Library
 • Centrum voor Informatie Technologie - Center for Information Technology
 • Facilitair Bedrijf - Internal Services Department

Logobalk  

Het logo kan worden uitgebreid, horizontaal en verticaal, met twee merkvermeldingen, conform de merkenarchitectuur.

De tweede merkvermelding kan bestaan uit:  faculteit of dienst, andere onderdelen die rechtstreeks onder het College van Bestuur vallen of onderdelen die van het College van Bestuur toestemming hebben gekregen om een plek achter de  tweede slash in te nemen.  

De derde vermelding kan bestaan uit:  graduate school of onderzoekinstituut, onderdelen van faculteiten (bijvoorbeeld basiseenheden, facilitaire onderdelen) of (onder)afdelingen van diensten.

Hiervoor  wordt een ‘grid’ van slashes gebruikt. De invulling van de logobalk wordt hieronder toegelicht.

Maar let op: in de logobalk mag nooit een afkorting worden gebruikt!

voorbeeld horizontale logobalk
voorbeeld horizontale logobalk
voorbeeld verticale logobalk
voorbeeld verticale logobalk

Merkenarchitectuur

merkenarchitectuur
merkenarchitectuur
Laatst gewijzigd:29 juni 2017 10:57
printView this page in: English