Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsHuisstijlMerkbeleidMerkenarchitectuur

Aanvraagprocedure plek achter tweede slash

Organisatieonderdelen die zeer zelfstandig opereren en een eigen missie en dienstenpakket hebben en meerdere interne en externe klanten, kunnen bij de afdeling communicatie een onderbouwd verzoek indienen voor een vermelding achter de tweede slash (in plaats van achter de derde slash).

Beoordelingscriteria zijn het aantal interne en externe klanten, de - van de rest van de faculteit of dienst afwijkende - externe publieksgerichtheid van het organisatieonderdeel en de mate van zelfstandigheid binnen de faculteit of dienst. Het verzoek moet mede worden ondertekend door de faculteit of dienst waar het betreffende onderdeel onder valt. Na advies van de afdeling communicatie, gaat het voorstel ter goedkeuring naar het CvB.

Aanvragen voor tweede merkvermeldingen graag per e-mail sturen aan: huisstijl@rug.nl.

Laatst gewijzigd:26 juni 2015 14:28
printView this page in: English