Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Ethiek

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Moral and political philosophy, normative political theory, ethics, global justice, value pluralism, incommensurability, comparability
M.G.J. (Martijn) Boot, PhD
Contact

Functie
medische ethiek
filosofie van de geneeskunde
medische professionaliteit
reflecteren
moreel beraad
socratische gespreksvoering

Boeken:
Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Menno de Bree en Eite Veening (2012): Handleiding Moreel Beraad. Praktische gids voor zorgprofessionals. Assen: Van Gorcum.

Boekhoofdstukken (selectie)

Menno de Bree, Donald van Tol, Hanke Dekker, Thys van der Molen, 'Over Reflecteren: wat, waarom en hoe'. In: Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p 13 - 24

Menno de Bree en Menno Buiskool, 'Kwaliteit van Leven'. In: Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p 137-148

Hanke Dekker, Peter van Dijken, Donal gan Tol, Menno de Bree en Thys van der Molen, 'Wat is professionaliteit?'. In: Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p 1 - 12

Menno de Bree en Eite Veening 'het zeven fasen-model'. In: Hans van Dartel en Bert Molewijk (red) (2014) In Gesprek Blijven over Goede Zorg. Overlegmethodieken voor ethiek in de praktijk. Amsterdam: Boom
Contact

Functie
docent medische ethiek en filosofie
Vakgebied
Financial Ethics
prof. dr. B.P. (Boudewijn) de Bruin
Contact
Functie
Professor
Vakgebied
Asset Pricing, Corporate Social Responsibility, Sustainable Investments.
dr. A. (Ambrogio) Dalò
Contact

Functie
Assistant Professor
Vakgebied
Ethiek, sociale ontologie en politieke filosofie
prof. dr. F.A. (Frank) Hindriks
Contact

Functie
Hoogleraar ethiek, sociale en politieke filosofie
Ideeëngeschiedenis; interactie religie - filosofie; praktische filosofie (ethiek, politieke filosofie); rouwcultuur
prof. dr. C. (Christoph) Jedan
Contact
Functie
Hoogleraar Vergelijkende Godsdienstfilosofie en Ethiek
ethiek en wereldpolitiek (mondiale politieke economie), theorie van de internationale betrekkingen
dr. ir. M.R. (Menno) Kamminga
Contact
Functie
Universitair Docent (UD1)
E.P. (Erik) Kassenberg
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Ethiek, politieke filosofie, Immanuel Kant, Kantianisme, wijsgerig kosmopolitisme
prof. dr. P. (Pauline) Kleingeld
Contact

Functie
Hoogleraar ethiek en haar geschiedenis
Vakgebied
Moral Psychology
Agent-Based Modeling
Behavioral Economics
Economic Modelling
dr. C. (Chiara) Lisciandra
Contact

Functie
Universitair docent
Medische Ethiek, Scientific Integrity, Medical Humanities
dr. E.L.M. (Els) Maeckelberghe
Contact

Functie
Universitair Docent Ethiek
N. (Nick) Nieuwenhuijsen, MA
Contact
Functie
Studieadviseur
Vakgebied
dr. M. (Marc) Pauly
Contact

Functie
Onderzoeker en docent
Vakgebied
Coordination and project management of EU research projects.
Research Ethics/ Ethics in Obstetrics and Gynecology/ Maternal-fetal surgery.
Contact

Functie
Legal Advisor Contract Research
I work in political theory, ethics and the philosophy of public policy. Here are some of the themes that run through my work.
    In my writings on freedom, I develop a new, ability-based measure of overall individual freedom, discuss how to distribute freedom across persons and what role freedom should play in a theory of justice. In doing so, I aim to bring together discussions from both philosophy and economics. See, for example, my papers Abilities and the Sources of Unfreedom and An unresolved problem: freedom across lifetimes.      Sometimes, I leave the realm of pure reasoning and apply the abstract debate on freedom to politics and public policy. For example, in two papers, I argue that non-human animals have an interest in socio-political freedom and discuss in which sense we are obliged to liberate animals, for example here.
My interest in freedom and distributive justice also made me think more about health policy. I explore issues such as health behaviour change, tobacco control, nudging, mindfulness-based interventions, and the connection between social inequality, health and well-being. See, for example, The Power to Nudge, The Ethics and Politics of Mindfulness-Based Interventions and Withdrawing vs. Withholding and Tobacco Control.
     Finally, I am a consequentialist of sorts. But I believe consequentialism is less cray – or counterintuitive – than many philosophers think. In a series of papers, I develop a consequentialist framework for blame and responsibility and demonstrate how such a framework answers some famous objections to consequentialism. See, for example, Being Good by Doing Good.

See my personal website for more on my research and publications.
dr. A.T. (Andreas) Schmidt
Contact

Functie
Universitair Docent
Vakgebied
My main areas of research are social and political philosophy, critical theory and social ontology. At the moment, I pursue several research projects:

- I am very much interested in giving a political account of the value of communications privacy. In contrast to individualist negative-right justifications of privacy, I think that the most sustainable defense of privacy as a value must refer to the contribution of unsurveilled communications to democratic self-determination. I have recently published an article about this topic (open access) and am currently planning a larger project on this topic.

- More generally, I am interested in analyzing different conceptions of social power. I would like to find out how the impoverished picture of social power that is implicitly presupposed by the mainstream political discourse in our societies does not allow us to effectively combat oppression and unjust domination.

- I am involved in a research project about hope. As part of that project, I investigate the concept of collective hopes and the political significance of hope.
dr. U.T.R. (Titus) Stahl
Contact

Functie
Universitair Docent
Vakgebied
Ethiek, metaethiek, politieke filosofie
prof. dr. B. (Bart) Streumer
Contact

Functie
Adjunct hoogleraar en Directeur Graduate School Wijsbegeerte
Vakgebied
Corporate social responsibility, corporate governance, multinational firms, managerial cognition, strategic groups, accounting manipulation, efficiency measurement 
prof. dr. J. (Jordi) Surroca
Contact

Functie
Filosofische logica, formele ethiek, handelingsfilosofie, kennistheorie, wetenschapsfilosofie
dr. A.M. (Allard) Tamminga
Contact

Functie
Universitair Docent
Sociale contracttheorie
dr. J.P. (Peter) Timmerman
Contact
Functie
Bestuurssecretaris
Vakgebied
Socially Responsible Investing, Corporate Social Responsibility, Finance
P.J. (Arjan) Trinks, MA MSc
Contact
Functie
Promovendus Sustainable Finance
Ethiek, Filosofie, Medische EthiekMarian Verkerk is geïnteresseerd in het ontwikkelen van een 'praktijkgebonden ethiek': een ethiek ontwikkeld van onderop en van binnenuit. Morele verhalen (narratieven) van wat mensen zelf belangrijk en van betekenis vinden vormt het uitgangspunt van van normatieve analyse en reflectie.Op dit moment is zij programma-leider van een internationaal onderzoeksconsortium op het gebied van familie-ethiek.Marian Verkerk heeft uitgebreide ervaring (sedert 1982)  in zowel het ontwikkelen als doceren van onderwijs op het gebied van filosofie, ethiek, medische ethiek, reflectie en professionaliteit. Zij is gastdocent van de SSR opleiding als ook gastspreker en inhoudelijk coördinator medische ethiek bij Comenius Leergangen.Marian Verkerk heeft ruime ervaring in consultatie op het gebied van ethiek en ethiek beleid. U kunt haar altijd benaderen voor  actuele vragen op het gebied van ethiek en zorg
prof. dr. M.A. (Marian) Verkerk
Contact
Functie
Hoogleraar Zorgethiek
Macroeconomics, interdisciplinary work combining philosophy and economics, social norm (change), institutions
J.R. (Juliette) de Wit, MSc
Contact
Functie
Promovendus
Business Ethics
Integrity Management
Financial Management
dr. R.O.S. (Raymond) Zaal
Contact
Functie
Universitair docent
Big Data Governance
Humanitarian Action
State of Emergency
prof. dr. A.J. (Andrej Janko) Zwitter
Contact
Functie
Decaan a.i. Faculty Campus Fryslân / Prof. of Governance and Innovation
printView this page in: English