Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working with us Menu

Op zoek naar een PhD positie

Ontmoet de RUG als werkgever

Welkom in onze academische gemeenschap!

De RUG stimuleert (informele) samenwerking, zowel binnen je eigen vakgroep/werkplek, als daarbuiten. Er heerst een open en innovatieve sfeer. Je werkt samen met collega’s uit verschillende disciplines, vanuit verscheidene invalshoeken en met diverse doelgroepen bijvoorbeeld studenten. Er is veel ruimte om andere collega´s te ontmoeten. Dit maakt het werken bij de RUG ook een sociale ontmoetingsplaats waar veel verschillende mensen samenkomen.

De RUG kent ook vele gemeenschappen waarin medewerkers samenkomen, zowel op formele als informele wijze, voor PhD studenten is er bijvoorbeeld GOPHER, Groningen Organisation for PhD Education and Recreation. Je collega´s ontmoet je daarnaast ook bij bijvoorbeeld het Sportcentrum de ACLO, Cultureel centrum USVA, en natuurlijk in en rondom onze bruisende stad: Groningen.

Lees meer

Ontwikkeling en waardering van talent

Bij de RUG wordt jouw talent gewaardeerd.Als promovendus word je ondersteund in je promotietraject door je promotor. Je promotor zorgt voor jouw verbinding met de internationale wetenschappelijke gemeenschap, en ondersteunt je in de volgende stap in je (wetenschappelijke) carrière. Naast ondersteuning van je promotors kan je ook gebruik maken van het opleidingsaanbod van de Corporate Academy van de RUG.

  • Corporate Academy: De RUG investeert in opleidingen voor haar medewerkers, medewerkers kunnen zich met behulp van de opleidingsprogramma´s uit de Corporate Academy van de RUG verder ontwikkelen. Er is een ruim aanbod van mogelijkheden. Daarnaast zijn er loopbaanadviseurs die graag met je meedenken over hoe jij je loopbaan verder kunt vormgeven.
  • R&O gesprek: In een jaarlijkse resultaat- en ontwikkelingsgesprek (R&O) evalueer je samen met je leidinggevende je ontwikkeling, en tevens blik je vooruit op hoe je jouw talenten het beste tot zijn recht kan laten komen. Het is een wederkerig ontwikkelingsgesprek waarin je ook feedback geeft op je leidinggevende.

Werk & wonen

Werken in Groningen houdt in: werken in een bruisende (studenten) stad in een groene omgeving. Groningen is goed te bereizen vanaf de randstad/ Schiphol-airport (ca. 2 uur met de trein), en Groningen biedt mogelijkheden tot ruim wonen, zowel in de stad als daarbuiten.

In Groningen is een International School voor schoolgaande kinderen (primair en secundair onderwijs) waar Engelstalig onderwijs wordt aangeboden.

Werk & privé

De RUG vindt het belangrijk dat medewerkers een goede balans hebben tussen hun werk en privé situatie, we zijn een inclusieve academische gemeenschap voor iedereen. Een aantal zaken dragen hieraan bij:

  • Als promovendus beheer je, je eigen agenda, je hebt veel autonomie om je tijd zelf in te delen zoals dat bij jou past. Vanaf een andere locatie werken dan je universitaire werkplek is vanzelfsprekend mogelijk met behulp van onze digitale werkomgeving.
  • Als medewerker van de RUG heb je recht op betaald en/of onbetaald ouderschapsverlof, en kan je in aanmerking komen voor een sabbatical of bijzonder zorgverlof.
  • Tot slot kan de RUG ook hulp bieden aan jouw partner bij het vinden van een baan in de omgeving van Groningen middels het Dual-Career Support. Jouw eigen HR-adviseur kan je hier meer over vertellen.
Lees meer

Diversiteit & inclusie

Bij de RUG voel je, je thuis. We vormen een inclusieve open academische gemeenschap. We waarborgen de inclusiviteit door diverse initiatieven. Wij zien een diverse en inclusieve organisatie als voorwaarde voor duurzaam succes in een internationale omgeving en als voorwaarde om (top)talenten aan te trekken en te behouden. Het is daarbij belangrijk om continue zorg te dragen voor een inclusieve omgeving, waarbij alle talenten, medewerkers en studenten, actief participeren en hun inbreng gewaardeerd wordt, ongeacht nationaliteit/etniciteit, sekse, leeftijd, seksuele oriëntatie, levensovertuiging, arbeids- of functiebeperking.

  • Internationale samenwerking vraagt zowel binnen de universiteit als buiten de universiteit om culturele sensitiviteit. De RUG investeert daarom in het ontwikkelen van interculturele competenties bij alle medewerkers.
  • De RUG kent een dual language policy: alle onlinecommunicatie is tweetalig (Nederlands en Engels), ook op de werkvloer wordt vaak in het Engels gesproken omdat binnen de RUG een diversiteit aan nationaliteiten samenwerken.
  • De RUG heeft een Zerotolerance beleid als het gaat om ongepast gedrag. Medewerkers worden aan de hand van workshops getraind hoe ze moeten handelen wanneer ze ongepast gedrag signaleren.
  • Internationale medewerkers worden geholpen bij het wegwijs worden tijdens de immigratie door middel van HR- medewerkers en het International Welcome Centre North. Eén centraal punt waar alle zaken rond de immigratie geregeld worden.
  • De RUG streeft genderdiversiteit na. Eén van de initiatieven om meer vrouwen aan te trekken in wetenschappelijke posities is het instellen van het Rosalind Franklin Fellowship programma. Waarbij wetenschappelijke posities beschikbaar zijn voor vrouwelijk talent.
Lees meer

Join our open academic community - since 1614

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:52