Skip to ContentSkip to Navigation
About us Policy and strategy

Strategisch Plan 2015-2020

Innovatief onderzoek. Bijdragen aan duurzame economische en maatschappelijke processen, diensten en zakelijke activiteiten. Het stimuleren van ondernemerschap. Dit zijn enkele strategieën van de Rijksuniversiteit Groningen zoals genoemd in het Strategisch Plan 2015-2020. Binnenkort zal een nieuw strategisch plan voor de komende periode worden gepresenteerd.

Onze ambities voor 2020

  • Onderzoek van hoog niveau door het bevorderen van een innovatieve en ondernemende houding.
  • Studenten op een actieve manier laten leren als focus van onze educatieve strategie.
  • Kennis toepasbaar maken als belangrijke verantwoordelijkheid.
  • Gedeelde verantwoordelijkheid voor strategie, beleid en management van de universiteit.
  • Het betrekken van alumni bij ons onderwijs en onderzoek.

Lees meer over de ambities en strategische doelen in de periode 2015-2020:

Laatst gewijzigd:12 maart 2020 19:03
printView this page in: English