Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. M.A. (Marij) Veldman

dr. M.A. (Marij) Veldman

Assistant professor

Success for All, de Werkplaats Onderwijskansen Noord-Nederland en de BliksemBende 

Sinds 2015 werd in Groningen gewerkt aan de Nederlandse versie van een Amerikaans schoolverbeteringsprogramma dat in vele onderzoeken effectief is gebleken: Success for All (SfA). In het SfA-programma worden verschillende effectieve aanpakken geïntegreerd, zoals samenwerkend leren, tutoring en een ouderbetrokkenheidsmodule.

Binnen de academische werkplaats “de Onderwijskansenwerkplaats Noord-Nederland” (OK-werkplaats) kozen scholen uit een aanbod van de aanpakken van het SfA-programma. In de OK-werkplaats werkten scholen samen aan kenniscreatie en optimale implementatie van de verschillende aanpakken in de praktijk. 

Sinds 2022 wordt er gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van het programma de BliksemBende. Dit is een digitaal coöperatief tutoringprogramma voor basisschoolleerlingen. De BliksemBende kan als losse interventie worden ingezet, maar is ontstaan als onderdeel van het bredere, van oorsprong Amerikaanse programma Success for All (SfA). 

Bij de verschillende projecten was of ben ik betrokken als onderzoeker (Success for All), projectleider, onderzoeker en schoolbegeleider (OK-werkplaats) en adviseur (BliksemBende).

Voor meer informatie over de projecten, zie de projectpagina op de GION-website en de website van Success for All Nederland. 

Bestuurlijk vermogen en de werking van professionaliseringsprikkels

Daarnaast ben ik als onderzoeker betrokken bij het project Bestuurlijk vermogen en de werking van professionaliseringsprikkels in het vo. In dit project wordt het besturen van en sturen in onderwijsorganisaties in het voortgezet onderwijs onderzocht. Hierbij onderzoeken we o.a. gespreid leiderschap en sociaal kapitaal.

Last modified:22 April 2024 3.50 p.m.