Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. G.E. (Gijs) Huitsing

dr. G.E. (Gijs) Huitsing

Universitair Docent

Supervision of PhD-students

Marianne Hooijsma, MSc - Clashrooms: Interethnic Peer Relationships in Classrooms in the Philippines and the Netherlands
Supervisors:
René Veenstra, Jan Kornelis Dijkstra, Gijs Huitsing, and Andreas Flache (RUG).
Funding: PhD Fund GMW; Period: September 1, 2015 - August 31, 2019
Peer relations in classrooms are partially formed along ethnic fault lines. Most research has been conducted in countries with relatively mild ethnic tensions. The question is to what extent ethnicity affects peer relationships in countries with prominent ethnic tensions. This project therefore examines the role of ethnicity in peer processes in classrooms in the Southern Philippines and the Netherlands, two culturally different contexts. In addition, interventions will be studied which might have the ability to cut across ethnic fault lines in classrooms. Findings from this project will enhance our fundamental and practical understanding of the role of ethnicity in classrooms.

Tessa Kaufman, MSc - The Position of Chronic Victims and the Effectiveness of the Support Group in Reducing Bullying
Supervisors:
René Veenstra, Gijs Huitsing, Tina Kretschmer (RUG), and Christina Salmivalli (University of Turku).
Funding
: NWO VICI Program; Period: September 1, 2015 - August 31, 2019
Although anti-bullying interventions on primary schools (such as KiVa) are effective, some children are still bullied after implementation of the intervention. This project has three aims to reduce bullying for these chronic victims. The first aim is to find explanations why chronic victims remain victimized and how they can be helped. We will investigate whether victim’s individual and social adjustment can explain why some children are persistently bullied. The second aim is to examine whether a support group intervention is effective for chronic victims. A support group consists usually of 6-8 children, who are asked to provide practical support and improve the victim’s situation. The third aim is to develop an instrument that accurately measures the three key aspects victimization of bullying (goal-directedness, power imbalance, and harm). After developing and testing the instrument we will investigate the effectiveness of the support group using biweekly registrations over a period of six months.

Danelien van Aalst, MSc -  Effectiveness of Coaching Teachers to Take an Active Stance Against Bullying
Supervisors: René Veenstra, Gijs Huitsing, and Beau Oldenburg (RUG).
Funding: NWO VICI Program; Period: September 1, 2016 - August 31, 2020
Teachers who actively stand for anti-bullying norms are the most effective in tackling bullying. If teachers do not feel that they are responsible for preventing bullying, anti-bullying initiatives are unlikely to be optimally successful. Teachers’ beliefs about the causes of bullying are likely to affect how they feel about the occurrence of bullying in their classrooms and whether or not they will intervene in bullying episodes among their students. In order to understand why children behave in problematic ways, teachers tend to make inferences about the causes of this behavior. In general, teachers may take two broad viewpoints with respect to children’s problematic behavior: they either attribute it to factors within the teachers’ control (internal causes) or to factors outside the teachers’ control (external causes). If teachers attribute bullying mostly to external causes — and thus believe that bullying is caused by factors that cannot easily be influenced by them — it is unlikely that they will intervene in bullying incidents. They are likely to believe that their intervention will not make a large difference, that they do not have much influence on bullying, and that handling bullying is not their responsibility. By contrast, teachers who ascribe bullying to internal factors are more likely to perceive the problem as remediable, feel greater responsibility, and are more committed to stop the bullying. It can be hypothesized that a coaching intervention will help teachers to recognize various forms of bullying; become more aware of their potential role as significant other (referring to an increase in teachers’ attribution of bullying to internal causes); become more capable in taking an active stance against bullying. If this proves to be correct, coaching teachers will probably reduce the level of bullying.Media

[Tijdschrift Voor Orthopedagogiek; “Doe meer tegen pesten”: Interview met Gijs Huitsing en Danelien van Aalst; 2022, nr. 1, p.13-19]
[Noord Vandaag; Het is pesten als het stelselmatig gebeurt; september 2021]
[Noord Vandaag; Pesten doet pijn, gebeurt stelselmatig en altijd vanuit een machtsverschil; september 2021]
[Respect Foundation; Ik vind het heel belangrijk dat we leren omkijken naar elkaar; juni 2021]
[KiVa regiobijeenkomst; Over GRIPP-onderzoek in het VO; september 2019]
[Universiteitskrant; Undercover op school; februari 2019]
[GMW Magazine; Maatwerk tegen pesten met behulp van netwerkanalyses (p.10-13); december 2017
[RTL nieuws; Politie die pesters een lesje leert? 'Bestraffen werkt juist averechts'; 22 september 2017]
[Volkskrant; 'Hulp schoot tekort bij zelfmoord Heerlense scholier - schuldvraag complex'; 18 juni 2017]
[Volkskrant; Reconstructie - Dood van gepeste jongen; 12 januari 2017]
[NOS op 3; 'Door het pesten ben ik soms achterdochtig'; 19 april 2016]
[De Telegraaf; Homo pesten blijft op school groot probleem; 16 april 2016]
[Het Klokhuis; Serie over pesten; 22 en 23 september 2015]
[Dagbladen De Persdienst; Reactie op Denker des Vaderlands (“pesten hoort bij opgroeien”); 4 april 2015]
[Nederlands Dagblad; Pesten melden via tablet; 18 maart 2015]
[Het Parool (Loes de Fauwe); Strijd tegen pesten is een mijnenveld; 31 januari 2015]
[Didactief (Bea Ros); Kind kan pester en slachtoffer tegelijk zijn; Januari/februari, 2015]
[Kennislink; De dynamiek van het pesten; 19 december 2014]
[Radio Noord - Over de gevolgen van pesten; 11 december 2014]
[NRC Handelsblad; Wie wie pest in de klas verandert voortdurend; 5 december 2014]
[Volkskrant; Pesten is een groepsproces waarbij rollen wisselen; 4 december 2014]
[Dagblad van het Noorden; Slachtoffers kunnen ook pesten en pesters kunnen het voor iemand opnemen; 4 december 2014]
[Radio Noord - Pester vervult soms meerdere rollen; 2 december 2014]
[Verus -Vereniging voor Christelijk Onderwijs; Onderzoek: Kind is pester, slachtoffer en verdediger tegelijk; 27 november 2014]
[Voorlichtingsfilms CMTC; Stichting Filmproject; november 2014 – voor scholen en voor artsen]
[Dit is de dag - Radio 1; Pesten geeft status en aanzien; 15 oktober 2014]
[Thema-uitzending BNN/KRO; Dag Tegen Pesten: Editie cyberpesten; 15 april 2014]
[NRC Handelsblad; Super voor tv, dat pesten op school; 11 april 2014]
[Dagbladen De Persdienst (Freke Remmers); Pesten: wat werkt echt?; 11 april 2014]
[KRO Magazine; Achter pesten schuilt een grote moeilijke wereld; 7-13 april 2014]
[Mikrogids; Wat pesten met je doet; 7-13 april 2014]
[Helsingin Sanomat; Kiusaamista ehkäistään Euroopassa suomalaisopein; 3 maart 2014]
[Lijn 1 -  Radio 1; Congres Pesten in het Onderwijs (Bussum); 29 oktober 2013]
[OOG TV; Anti-pestmethode KiVa slaat aan; 16 oktober 2013]
[Dagbladen De Persdienst; Pesten op basisschool gehalveerd met lesmethode uit Finland; 16 oktober 2013]
[Editie NL; Finnen kunnen het wel: Pestkoppen aanpakken; 15 oktober 2013]
[Kennislink; ‘Spijt!’, een aanrader voor elke leraar; 27 juni 2013
[Altijd wat (NCRV); Feit of Fictie: Heeft de anti-pestwet nut?; 14 mei 2013]
[RTL Nieuws; Scholen doen maar wat tegen pesten; 19 april 2013]
[Provinciale Zeeuwse Courant; Met z'n allen tegen pesten; 13 april 2013]
[Sociologie Magazine (Jurre van den Berg); De waarde van wetenschap; maart 2013, jaargang 21, p.24-26]
[J/M Ouders; Pesten - Veel ouders merken niets; maart 2013]
[Haarlems Dagblad; Pesten los je op in de groep: Uniek programma voorkomt pesten; 1 maart 2013]
[School TV Weekjournaal; KiVa anti-pestles; 15 februari 2013]
[Thema-avond BNN/KRO; Dag Tegen Pesten; 5 februari 2013]
[NRC Handelsblad; Pesten doe je nooit alleen: Een drama voor zes spelers; 20 november 2012]
[Debat op 2 (KRO/NCRV); Stop de pestkoppen; 10 november 2012]
[Volkskrant; Bestseller van Slee had over Tim kunnen gaan; 8 november 2012]
[Dagblad de Limburger; Maak van pesters gewoon losers; 8 november 2012]
[Volkskrant Magazine, p.30-35; Pesten houdt nooit op; 14 april 2012]
[Dagblad van het Noorden; Van pesten is nog nooit iemand beter geworden; 8 december 2011]
[Kennislink; Pesten is nooit gezond. Pesten los je op in de groep; december 2011]
[RuG Opinie; Pesten is nooit gezond. Pesten los je op in de groep; december 2011]
[Metro; Blijven praten is sleutel; november 2011]
[IKON, Radio 5, De andere wereld; Wie stopt de pestkoppen? (vanaf 19:50); mei 2011]
[BNR Nieuwsradio - Peptalk; Discussie over effectieve anti-pestprogramma's (mp3); januari 2011]
[Didactief; Een evidence based antipestprogramma; maart 2010]
[RuG Studiekiezers; Sociologisch onderzoek naar pesten; juli 2008]KiVa antipestprogramma - www.kivaschool.nl


Lid van het KiVa-consortium. KiVa is een preventief schoolbreed antipestprogramma dat de kracht van de groep gebruikt om pestproblemen op te lossen. Leerlingen van de bovenbouw van de basisschool verwerven kennis en vaardigheden om samen op te treden tegen pesters en elkaar te helpen, waardoor pesten vermindert en welbevinden, motivatie en schoolprestaties van alle leerlingen verbeteren. Door gerichte training en begeleiding fungeren leerkrachten als daadkrachtig rolmodel voor leerlingen.

Zie voor meer informatie de website van KiVa: www.kivaschool.nlDe Leerlingmonitor (voorheen Sociaal Netwerkadvies; 2010-2018)

Snel, duidelijk en een goede basis voor het verbeteren van onderlinge relaties.
De Leerlingmonitor is een valide en gestandaardiseerd meetinstrument dat de sociale veiligheid meet waartoe scholen verplicht zijn. De Leerlingmonitor geeft helder inzicht in de sociale structuur van een schoolklas en wordt gebruikt als input voor het vormgeven van het veiligheidsbeleid van scholen. Leerlingen vullen online een aantrekkelijk vormgegeven vragenlijst in en leerkrachten ontvangen een rapport over de sociale staat van de klas.

De Leerlingmonitor is sinds 2018 in beheer bij het Kennis- & expertisecentrum Sociale Veiligheid en Groepsvorming (KSVG).Consultatieteam Pesten (2008-2012) - www.consultatieteampesten.nl

Eén van de partners binnen Sociaal Netwerkadvies is het Consultatieteam Pesten in Groningen. Als scholen in Groningen te maken hebben met complexe pest- of groepsproblemen in de klas, kan het Consultatieteam Pesten scholen daarin ondersteunen. Het Consultatieteam kan acute pestsituaties aanpakken en concrete hulp aanbieden als bijvoorbeeld een specifieke leerling wordt gepest of als de sfeer in een deel van de groep of de gehele klas is verstoord.

Werkwijze
Door observaties, (sociale netwerk) vragenlijsten en interviews met zowel leerlingen als schoolpersoneel (inclusief leerkrachten) brengt het Consultatieteam de situatie van de klas en de school zo gedetailleerd mogelijk in kaart. Vervolgens komt het Consultatieteam met een op-maat-gemaakt advies voor interventie. Als het nodig is, is ook vervolginzet mogelijk om te kijken in hoeverre de voorgestelde aanpak werkt en of het nodig is om op een andere manier de school te ondersteunen.

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 16:16